Exchange Server 501 5.5.4 Invalid arguments Hatası ve Çözümü

Exchange Server kurulumu sonrası e-posta iç ağda e-posta gönderimi ile ilgili sorun yaşanabilir.

Deneme konulu bir e-postanın gönderildiğini ve iletilmediğini düşünelim.

Bu durumda yaşanılan hatanın tespiti için:

Exchange Management Shell çalıştırılır ve aşağıdaki komut çalıştırılır.

Get-MessageTrackingLog -MessageSubject "Deneme"

Görüldüğü gibi Event ID bölümünde SEND ve DELIVER gözükmemektedir. Bu durumda aşağıdaki komut çalıştırılarak alınan son hata görüntülenir.

Get-Queue | select LastError

Alınan son hata 501 5.5.4 Invalid Arguments olarak görünlendiyse hatanın çözümü için

Sunucuda Control Panel -> Region seçilir.

Formats tabında Format bölümü English (United States) olarak seçilir.

Location tabında Home Location bölümünde Home Location bölümü United States olarak seçilir.

Administrative tabında Language for non-Unicode programs bölümünde Change system locale… seçilir.

Bölgesel ve dil değişikliklerinin değiştirilmesi için Apply seçilir.

Current system locale bölümünden English (United States) seçilir. OK ile seçim işlemi tamamlanır.

Değişikliklerin uygulanması için sunucunun yeniden başlatılması gerektiği ile ilgili bir uyarı alınır. Restart now ile sunucu yeniden başlatılır.

Yeniden başlatma sonrası tekrar Control Panel -> Region seçilir.

Administrative tabında Copy settings… seçilir.

Copy your current settings to bölümünde Welcome screen and system accounts ve New user accounts seçilir ve OK ile seçim işlemi bitirilir.

Tüm pencereler kapatılıp sunucu yeniden başlatılır.

Yeniden başlatma sonrasında Exchange Management Shell’de aşağıdaki komut tekrar çalıştırılır.

Get-MessageTrackingLog -MessageSubject "Deneme"

Event ID bölümünde SEND ve DELIVER görülmektedir.

Deneme konulu e-postanın ve varsa daha önce iletilmeyen e-postaların iletildiği görülür.

Böylece Exchange Server e-posta gönderememe ve 501 5.4.4 Invalid Arguments hatası çözülmüş olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın