SCOM’da Kaynak Keşfi ve Ajanların Kurulumu

SCOM kurulumu ve temel yapılandırma aşamalarının ardından ortamdaki veri merkezinde bulunan cihazların izlenmesi için kaynak keşfi ve SCOM ajanlarının dağıtımı yapılmalıdır.

SCOM’da sistemlerin kaynak keşfi için ajanlı yönetilen sistemler ve ajansız yönetilen sistemler olmak üzere iki farklı metot kullanılır. Windows Server işletim sistemine sahip cihazlar için ajanlı yönetim gerçekleştirilebilir. Fakat SCOM tarafından bu cihazlar ajansız yönetilen sistemler olarak da SCOM’a eklenebilir.

Ajansız yönetilen sistemlerde adından da anlaşılacağı gibi izlenecek sistemlere ajan dağıtımına gerek yoktur. Fakat bu yöntemde ajan olmadığından Operational Database’e geri getirilebilecek daha az veri mevcuttur. Ajanlı yönetilen sistemler cihazlar üzerindeki tüm veriyi toplayıp ajansız yönetilen sistemlere göre daha fazla veri getirebilir. Bu nedenle ajanlı yönetilen sistemler ajansız yönetilen sistemlere göre daha fazla tercih edildiğinden ajanlı yönetilen sistemlerin sayısı genellikle daha fazla olur. Ayrıca ajansız yönetilen sistemlerde ihtiyaç duyulan bir başka gereksinim ise yönetilecek sistemde yönetici haklarına sahip bir kullanıcıya ihtiyaç duyulmasıdır.

SCOM ajanı dağıtım işlemleri için

  1. SCOM Discovery Wizard kullanılabilir. Bu şekilde izlenmesine gerek duyulan ajanı olmayan Windows sunucuların tespit edilmesi ve ajan dağıtımı işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
  2. SCOM Discovery Wizard kullanılmadan ajanlar manuel (el ile) kurulabilir. Bu işlem msiexec komutlarıyla bazı parametreler kullanılarak yapılabilir.
  3. PowerShell aracılığıyla kurulum yapılabilir.
  4. SCCM aracılığıyla yazılım dağıtımı metoduyla kurulum yapılabilir.
  5. Group Policy aracılığıyla ajan dağıtımı yapılabilir. Günümüzde bu yöntem fazla kullanılmamaktadır.
  6. İşletim sistemi dapıtımı yapılırken dağıtılacak işletim sisteminin içerisine kurulum yapılarak da SCOM ajanları otomatik olarak devreye alınabilir.

Kullanılabilecek en basit ve en çok kullanılan yöntemle (SCOM Discovery Wizard) dağıtım işlemi adımları aşağıdaki gibidir.

Administration -> Device Management bölümünde

  • Agent Managed, ajanlı yönetilen makinelerin bulunduğu bölümdür.
  • Agentless Managed, ajansız yönetilen cihazların bulunduğu bölümdür.
  • Pending Management, manuel kurulan ajanların onay beklediği bölümdür.

Ajanlı yönetilecek makinelerin keşif işlemlerini başlatmak için

Administration -> Device Management -> Agent Managed sağ tık -> Discovery Wizard…

Discovery bölümünde Windows makineler için keşif başlatılacaksa Windows computers seçilir. Next ile devam edilir.

Auto or Advanced? bölümünde keşif işleminin nasıl yapılacağı belirlenir. Automatic computer discovery seçilirse domaindeki tüm Windows işletim sistemine sahip makineler için keşif başlatılır. Advanced discovery bölümünde ise cihaz sınıfına göre (Hem sunucu hem istemci, sadece sunucu veya sadece istemci şeklinde) seçim yapılabilir. Management Server bölümünde ise ortamda birden fazla Management Server varsa bu keşifle bulunacak makinelerin hangi Management Server tarafından yönetileceği seçilir.

Discovery Method bölümünde Scan Active Directoy ile Active Directory taraması yapılabilir ya da Browse for, or type-in computer names ile makine adı yazılıp sadece o makinelerin keşfedilmesi sağlanabilir. Scan Active Directory seçilirse Configure seçilerek farklı sorgu metotları kullanılarak keşif yapılabilir. Eğer boş bir şekilde herhangi bir sorgu ya da metot kullanılmadan OK seçilirse tüm makineler olarak seçim yapılmış olur. Next ile devam edilir.

Administrator Account bölümünde makinelere ajan kurulumu için gerekli yetkili hesabın tanımlanması istenmektedir. Burada tanımlanacak hesabın ajan kurulumu esnasında ajan kurulacak makinelerde yetkili bir hesap olması gerekir.

Use selected Management Server Action Account seçilirse daha önce Management Server Action Account olarak tanımlanmış hesap ile kurulum işlemi denenir.

Other user account seçilirse ajan kurulumu yapılacak makinelerde yetkili olan bir hesabın bilgilerinin girilmesi gerekir.

Örnekte Use selected Management Server Action Account seçilmiştir. Discover ile keşif işlemi başlatılır.

Select Objects to Manage bölümünde keşifi işlemi sonrasında domainde keşfedilen makineler görüntülenmektedir. Keşif işlemi öncesinde sadece sunucular (Servers only) seçildiği için sadece keşfedilen sunucular görüntülenmektedir. Ajan kurulması istenilen sunucular seçilir. Örnekte CA01 ve SCCM sunucuları seçilmiştir. Management Mode bölümünde Agent görüntülenmektedir. Yönetim işlemi ajanlı yapılacaksa Agent, ajansız yapılacaksa Agentless seçilebilir. Next ile ajan kurulum işlemi başlatılır. Örnekte ajanlı yönetim seçilmiştir. Next ile devam edilir.

Summary bölümünde yönetilecek makinede ajanın kurulacağı dosya yolu ve ajanın yönetileceği hesap bilgileri belirtilir. Bu hesap genellikle kullanılan ve gerekli yetkilere hali hazırda sahip olan Local System hesabı olabilir ya da bu yönetim için kullanılacak daha önce tanımlanmış bir domain hesabı varsa bu hesabın bilgileri tanımlanabilir. Uygulama performansı da izlenecekse Install APM seçilir. Finish ile keşif ve ajan dağıtımı işlemi başlatılır.

Tüm makineler için ajan dağıtımı işlemi bittiğinde Close ile keşif ve ajan dağıtımı işlemi tamamlanmış olur.

Ajan kurulumu tamamlandıktan kısa bir süre sonra Monitoring -> Windows Computers bölümünde ajan dağıtımı yapılan makinelerin sağlık durumları görüntülenecektir.

Böylece SCOM 2022’de kaynak keşfi ve ajanların dağıtımı işlemi tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın