SCOM’da Ajanların Manuel Kurulumu

SCOM ajanlarının otomatik olarak dağıtılması istenmediği ya da yetkili hesap gerektiren sunucularda (Domain Controller vb.) ajanların elle kurulum işlemi yapılabilmektedir.

SCOM ajanlarının elle kurulum adımları aşağıdaki gibidir.

SCOM kurulum dosyaları içerisindeki gerekli dosyalar ajan kurulacak bilgisayara kopyalanır. Ajan kurulum dosyaları aşağıdaki dosya yolunda bulunmaktadır.

D:\Program Files\Microsoft System Center\Operations Manager\Server\AgentManagement\amd64

Kopyalanan klasördeki MOMAgent.msi dosyası çalıştırılır.

Kurulum sihirbazındaki bilgilendirme bölümü görüntülenir. Next ile devam edilir.

Microsoft Software License Terms bölümünde Microsoft Lisans Sözleşmesi I Agree ile kabul edilir.

Destination Folder bölümünde kurulumun yapılacağı dosya yolu seçilir. Next ile devam edilir.

Agent Setup Options bölümünde ajanın iletişime geçeceği Azure Log Analytics bağlantısı ya da SCOM Management Server bağlantısı belirtilebilir. Örnekte bağlanılacak SCOM Management Server tanımı için seçim yapılmıştır. Next ile devam edilir.

Management Group Configuration bölümünde Management Server, Management Group ve Management Server Port tanımları yapılır. Management Server portu varsayılan olarak 5723’tür. Next ile devam edilir.

Agent Action Account bölümünde ajanın işlem yaparken hangi hesabı kullanacağı seçilir. Bu işlem Local System hesabıyla da yapılabilir. Fakat SCOM kurulumu esnasında SCOM Action Account tanımı yapıldıysa bu hesap da kullanılabilir. Örnekte Local System hesabı kullanılmıştır. Next ile devam edilir.

Microsoft Update bölümünde makine güvenliği için güncelleştirmelerin açık olmayacağı seçilir. Use Windows Updates when I check for updates seçildiğinde güncelleştirmeler otomatik olarak alınır. Önerilen yapılandırma bu şekildedir. Next ile devam edilir.

Ready to Install bölümünde yapılandırmalar görüntülenir. Eğer herhangi bir değişiklik yapılmayacaksa Install ile kurulum işlemi başlatılır.

Kurulum işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra Management Server’da manuel ajan kurulumu için gerekli yapılandırmaların yapıldığının kontrolünün yapılması istenmektedir. Bu kontrol Operations Manager Console -> Administration -> Settings -> Security bölümünden kontrol edilebilmektedir. Ek olarak bu bölümdeki yapılandırmaya göre Administration bölümünde Pending Management bölümünde ajanın onaylanması gerekebilir. Finish ile ajan kurulum işlemi tamamlanır.

Manuel kurulan ajan için approve işlemi gerekiyorsa aşağıdaki şekilde yapılabilir.

Approve işleminden kısa bir süre sonra Monitoring bölümünde manuel ajan kurulumu yapılan makine görüntülenecektir.

Ajanların kurulum dosyası aracılığıyla kurulumu dışında bir dağıtım çözümü düşünülüyorsa komut satırı ya da script hazırlanarak da kurulum işlemi gerçekleştirilebilir. Bu şekilde Group Policy ya da kullanılan başka dağıtım yöntemleri ile (Örneğin SCCM ile dağıtım) SCOM ajan dağıtım işlemi gerçekleştirilebilir.

Ajan kurulum dosyaları aşağıdaki dosya yolunda mevcuttur.

D:\Program Files\Microsoft System Center\Operations Manager\Server\AgentManagement\amd64

Script oluşturulurken kullanılan parametrelerin anlamları ise aşağıdaki gibidir.

  • msiexec.exe /i <Dosya Yolu>\MOMAgent.msi /qn
  • USE_SETTINGS_FROM_AD={0|1} (Burada 1 kullanılırsa SCOM Management Server bilgilerinin Active Directory’den alınacağı belirtilmiş olur. Eğer burada 0 kullanılacaksa aşağıdaki iki satırın da belirtilmesi gerekir.)
  • MANAGEMENT_GROUP=<Management Group Adı>
  • MANAGEMENT_SERVER_DNS=<Management Sunucusunun Adı>
  • MANAGEMENT_SERVER_AD_NAME=<Management Sunucusunun Active Directory’deki Adı>
  • ACTIONS_USE_COMPUTER_ACCOUNT={0|1} (Burada 1 kullanılırsa Action Hesabı olarak bilgisayarın local hesabı kullanılır. 0 kullanılırsa Action Account bilgileri için aşağıdaki üç satırın belirtilmesi gerekir.)
  • ACTIONSUSER=<SCOM İçin Action Account Olarak Tanımlanan Kullanıcı Adı>
  • ACTIONSDOMAIN=<Domain Adı>
  • ACTIONSPASSWORD=<SCOM için Action Account Olarak Tanımlanan Hesabın Parolası>
  • AcceptEndUserLicenseAgreement=1

Örnekte aşağıdaki komut düzenlenerek kullanılmıştır.

msiexec.exe /i path\Directory\MOMAgent.msi /qn /l*v %temp%\OMAgentinstall.log USE_SETTINGS_FROM_AD=0 MANAGEMENT_GROUP=<MG_Name> MANAGEMENT_SERVER_DNS=<MSDNSName> MANAGEMENT_SERVER_AD_NAME=<MSDNSName> ACTIONS_USE_COMPUTER_ACCOUNT=0 ACTIONSUSER=<AccountUser> ACTIONSDOMAIN=<AccountDomain> ACTIONSPASSWORD=<AccountPassword> USE_MANUALLY_SPECIFIED_SETTINGS=1 AcceptEndUserLicenseAgreement=1

Komutun istenilen şekilde özelleştirilmesi için aşağıdaki bağlantı yardımcı olacaktır.

Install Windows Agent Manually Using MOMAgent.msi

Düzenlenmiş komutun çalıştırıldığı sunucu kısa süre içerisinde SCOM konsolunda görüntülenir ve izlenmeye başlanır.

Böylece SCOM ajanlarının manuel olarak kurulum işlemi tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın