SCCM 1806 Yenilikleri

System Center Configuration Manager 1806 Güncelleştirmesi, 1706, 1710 veya 1802 sürümünü çalıştıran önceden yüklenmiş siteler için konsol içi bir güncelleştirme olarak kullanılabilir.

SİTE ALTYAPISI

CMPivot

Configuration Manager her zaman kurumların / işletmelerin raporlama amacıyla kullandığı büyük bir merkezi cihaz verisi deposu sağlamıştır. Site genellikle bu verileri haftalık olarak toplar. CMPivot, bu sürüm itibariyle ortamdaki aygıtların gerçek zamanlı durumuna erişim sağlayan yeni bir konsol içi yardımcı program olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hedef koleksiyonda mevcut durumda bağlı olan tüm cihazlar için anlık sorgu çalıştırıp sonuçları döndürür. Ardından bu veriler filtrelenebilir ve gruplandırılabilir. Çevrimiçi clientlardan gerçek zamanlı veriler sağlanarak, sorular daha hızlı yanıtlanabilir, sorunlar giderilebilir ve güvenlik olaylarına yanıt verilebilir.

Site Server Yüksek Kullanılabilirlik

Bağımsız bir Primary Site Server rolü için yüksek kullanılabilirlik, ek bir site serverı pasif modda kurmak için Configuration Manager tabanlı bir çözümdür. Pasif moddaki site server, aktif modda olan mevcut site servera ek olarak bulunur. Gerektiğinde anında kullanım için pasif modda bir site server kullanılabilir.

Management Insights Geliştirmeleri

Bu sürüm Management Insights bölümünde aşağıdaki geliştirmeleri içerir :

Bazı Management Insight özellikleri bu sürüm itibariyle bir eylemde bulunma seçeneğine sahiptir. Bu eylem, konsoldaki ilişkili düğüme gidebilmekte veya filtrelenmiş, sorgu tabanlı bir görünüme sahip olabilmektedir.

Proaktif Bakım için yeni bir grup, düzenli bakım nedeniyle kaçınılması muhtemel konfigürasyon sorunlarını çözmeye yardımcı olması amacıyla altı yeni kuralla sunulmuştur.

Configuration Manager Araçları

Configuration Manager sunucu ve istemci araçları bu sürüm itibariyle sunucuda bulunmaktadır. Bu araçlar site sunucusundaki CD.Latest\SMSSETUP\Tools klasöründe bulunmaktadır. Herhangi bir kurulum gerekmemektedir.

Bu araçlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir :

Client Araçları :

 • CMTrace: Configuration Manager günlük dosyalarını görüntüler. Günlük dosyaları bu şekilde görüntülenir ve analiz edilebilir.
 • Client Spy: Yazılım dağıtımı, envanter ve ölçümle ilgili sorunları giderir.
 • Dağıtım İzleme Aracı: Uygulamaların, güncellemelerin ve temel dağıtımların sorunlarını giderir
 • Politika Spy: Politika atamalarını görüntülemede kullanılır.
 • Power Viewer Aracı: Güç yönetimi özelliğinin durumunu görüntüler.
 • Zamanlama Aracını Gönder: Yapılandırmaların zamanlamaları ve değerlendirmeleri tetikler.

Server Araçları :

 • DP İş Kuyruğu Yöneticisi: İçerik dağıtım noktalarındaki dağıtım işlerinde meydana gelen sorunları giderir.
 • Koleksiyon Değerlendirme İzleyicisi: Koleksiyon değerlendirme ayrıntılarını görüntüler.
 • İçerik Kitaplığı Gezgini: İçerik kitaplığının içeriğini tek örnek deposunda görüntüler.
 • İçerik Kitaplığı Aktarımı: Sürücüler arasında içerik kitaplığını aktarır.
 • İçerik Sahipliği Aracı: Artık paketlerin sahipliğini değiştirir. Bu paketler, sitede kendi site sunucusu olmadan bulunan paketlerdir.
 • Rol Tabanlı Yönetim ve Denetim Aracı: Yöneticilerin rol yapılandırmasını denetlemelerine yardımcı olur.
 • Sayaç Özetleme Aracını Çalıştır: Sayaç özetleme görevini çalıştır ve ölçüm verilerinin analiz edilmesini sağlar.

Diğer Araçlar :

 • İçerik kütüphanesi temizleme aracı: Artık içeriği bir dağıtım noktasından kaldırmak için CD.Latest \ SMSSETUP \ TOOLS \ ContentLibraryCleanup içindeki ContentLibraryCleanup.exe dosyası kullanılabilir.
 • Hiyerarşi Bakım Aracı: Komutları hiyerarşi yöneticisi bileşenine iletmek için site sunucusunda \ <SiteServerName> \ SMS_ <SiteCode> \ bin \ X64 \ 00000409 paylaşılan klasöründeki Preinst.exe kullanılabilir.
 • Güncelleme sıfırlama aracı: Konsol içi güncellemelerin indirilmesinde veya çoğaltılmasında sorun olduğunda sorunları gidermek için CD.Latest \ SMSSETUP \ TOOLS \ CMUpdateReset içindeki CMUpdateReset.exe aracı kullanılabilir.
 • Servis Bağlantı Aracı: Servis bağlantı noktanız çevrimdışı durumdayken sitenizi güncel tutmak için CD.Latest \ SMSSETUP \ TOOLS \ ServiceConnectionTool içindeki ServiceConnectionTool.exe aracı kullanılabilir.
 • Destek Merkezi: Sorun giderme sırasında daha kolay analiz için clientlardan bilgi toplamak için kullanılabilir.
 • Microsoft Dağıtım Araç Takımı (MDT): Masaüstü ve sunucu işletim sistemi dağıtımlarını otomatikleştirmek için araçlar, işlemler ve kılavuzlardan oluşan bir koleksiyondur.
 • System Center Updates Publisher (SCUP): Özel yazılım güncellemelerini yönetmek ve almak için kullanılan bağımsız bir araçtır.
 • Güvenlik İçeriği Otomasyon Protokolü (SCAP) uzantıları: Ortamın NIST ile uyumluluğu için analiz edilmesi ve değerlendirilmesinde kullanılabilir.
 • Paket Dönüştürme Yöneticisi: Eski paketler uygulamalara dönüştürülebilir.

Active Directory Containerlarını Devre Dışı Bırakma

Bulunan nesnelerin sayısını azaltmak için, belirli containerlar Active Directory sistem keşfi kapsamı dışında tutulabilir.


İÇERİK YÖNETİMİ

Site Server İçin İçerik Kitaplığı Yapılandırma

Site sunucusunun yüksek kullanılabilirliğini yapılandırmak veya merkezi yönetimdeki, birincil site sunucularındaki sabit sürücü alanını boşaltmak için, içerik kitaplığı başka bir depolama konumuna yerleştirilebilir. İçerik kitaplığı, site sunucusundaki başka bir sürücüye, ayrı bir sunucuya veya bir depolama alanı ağındaki (SAN) hataya dayanıklı disklere taşınabilir.

Azure Resource Manager İçin Bulut Dağıtım Noktası Desteği

Bir bulut dağıtım noktası oluşturulurken, sihirbaz bu sürüm itibariyle bir Azure Kaynak Yöneticisi dağıtımı oluşturma seçeneği sunmaktadır. Azure Kaynak Yöneticisi, tüm çözüm kaynaklarını bir kaynak grubu olarak adlandırılan tek bir varlık olarak yönetmek için kullanılan modern bir platformdur. Azure Resource Manager ile bir bulut dağıtım noktası oluşturulurken, site gerekli bulut kaynaklarını doğrulamak ve oluşturmak için Azure Active Directory kullanır. Bu modern dağıtım, klasik Azure yönetim sertifikası gerektirmez.

Pull Distribution Pointlerin Azure Bulut Dağıtım Noktalarını Desteklemesi

Birçok kurum / işletme uzaktaki veya şubelerdeki pull distribution pointleri kullanır ve bu da WAN üzerinden bir kaynak dağıtım noktasından içerik indirir. Uzak ofislerinizin internete daha iyi bir bağlantısı varsa veya WAN bağlantılarınızdaki yükü azaltmak için bu sürüm itibariyle kaynak olarak Microsoft Azure’da bir bulut dağıtım noktası kullanılabilir. Dağıtım noktası özelliklerinin Pull sekmesine bir kaynak eklendiğinde, sitedeki herhangi bir bulut dağıtım noktası artık kullanılabilir bir dağıtım noktası olarak listelenir. Aksi durumda her iki site sistemi rolünün davranışı aynı kalır.

Ağ Tıkanıklığı Denetimi İçin Dağıtım Noktaları Etkinleştirme

Windows Düşük Ekstra Gecikmeli Arka Plan Aktarımı (Windows Low Extra Delay Background Transport – LEDBAT), arka plan ağ aktarımlarının yönetilmesine yardımcı olan bir Windows Server özelliğidir. Windows Server’ın desteklenen sürümlerinde çalışan dağıtım noktaları için ağ trafiğini ayarlamanıza yardımcı olan seçenek etkinleştirilebilir. İstemciler yalnızca kullanılabilir olduğunda ağ bant genişliğini kullanır.

WAN Kullanımını Azaltmak İçin İstemci Eş Önbelleğinde Kısmi İndirme Desteği

İstemci eş önbellek kaynakları bu sürüm itibariyle içeriği parçalara bölebilmektedir. Bu parçalar WAN kullanımını azaltmak için ağ transferini en aza indirir. Yönetim noktası, içerik parçalarının daha ayrıntılı izlenmesini sağlar. Boundary Group başına aynı içeriğin birden fazla indirilmesini kaldırmaya çalışır.

Eş Yüklemeleri İçin Boundary Group Seçenekleri

Bu sürümle birlikte Boundary Grouplar, ortamdaki içerik dağılımı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olunabilmesi için ek ayarlar içermektedir. Bu sürümle gelen seçenekler aşağıdaki gibidir:

 • Boundary Grouptaki eş indirme işlemlerine izin ver: Yönetim noktası, müşterilere eş kaynakları içeren içerik konumlarının bir listesini sunar. Bu ayar aynı zamanda Teslimat Optimizasyonu için Grup Kimliklerinin uygulanmasını da etkiler.
 • Eşler arası yüklemeler sırasında, yalnızca aynı alt ağ içindeki eşleri kullanma: Yönetim noktası, yalnızca istemciyle aynı alt ağda bulunan eş konum kaynaklarını içerik listesinde içerir.

Eş Önbellek Kaynak Konum Durumu Geliştirmeleri

Configuration Manager, bir eş önbellek kaynağının başka bir yere dolaşımda olup olmadığını belirlemede daha etkilidir. Bu davranış, yönetim noktasının eski konumdaki değil, yeni konumdaki istemcilere içerik kaynağı olarak sunmasını sağlar. Gezici eş önbellek kaynaklarıyla eş önbellek özelliğini kullanılıyorsa, siteyi 1806 sürümüne güncelledikten sonra, eş önbellek kaynakları en yeni istemci sürümüne güncellenebilir. Yönetim noktası, bu eş önbellek kaynaklarını en az 1806 sürümüne güncellenene kadar içerik konumları listesine dahil etmez.


İSTEMCİ YÖNETİMİ

Cient Push Güvenliğinin İyileştirilmesi

Configuration Manager Client’ının yüklenmesi için Client Push yöntemini kullanırken, Site bu sürüm itibaryle Kerberos kimlik doğrulaması gerektirebilir. Bu geliştirme, sunucu ile istemci arasındaki iletişimin korunmasına yardımcı olur.

Geliştirilmiş HTTP Site Sistemi

HTTPS erişimini kullanmak, tüm Configuration Manager iletişim yolları için önerilir. Fakat PKI ertifikalarını yönetme yükü nedeniyle bazı kurumlar / işletmeler için zor olabilir. Azure Active Directory (Azure AD) entegrasyonunun kullanıma sunulması, sertifika gereksinimlerinin bir kısmını azaltmaktadır.

Bu sürüm, kurumların / işletmelerin Site Sistemleriyle nasıl iletişim kurduğuna dair iyileştirmeler içerir. Site Properties’de Client Computer Communication sekmesinde HTTPS ve HTTP seçeneği belirlenebilir. Ardından yeni HTTP Site Sistemleri için Configuration Manager tarafından oluşturulan sertifikaları kullan seçeneği etkinleştirilir. Bu özellik sürüm öncesi (pre-release) bir özelliktir.

Azure AD Cihaz Kimliği

Azure AD’ye katılan veya Azure AD kullanıcısı olmayan hibrid yapıdaki Azure AD aygıtları kendisine atanan site ile güvenli bir şekilde iletişim kurabilir. Bulut tabanlı aygıt kimliği bu sürümle birlikte CMG ve Management Point ile kimlik doğrulaması yapmak için yeterlidir.

CMTrace’in Client İle Birlikte Yüklenmesi

CMTrace log görüntüleme aracı bu sürümle birlikte Configuration Manager Client ile birlikte otomatik olarak yüklenir. Varsayılan olarak %Windir%\CCM\cmtrace.exe dizinine eklenir.

Bulut Yönetim Panosu

Yeni bulut yönetimi panosu, bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) kullanımı için merkezi bir görünüm sunar. Site Azure AD’ye dahil edildiğinde, bulut kullanıcıları ve aygıtlarıyla ilgili verileri de görüntüler.

Bu özellik ayrıca sorun gidermeye yardımcı olmak için gerçek zamanlı doğrulama için CMG bağlantı analizcisini de içerir. Konsol içi yardımcı program, hizmetin mevcut durumunu ve iletişim kanalını CMG bağlantı noktası üzerinden CMG trafiğine izin veren tüm yönetim noktalarına göre denetler.

Bulut Yönetimi Ağ Geçidindeki İyileştirmeler

Sürüm 1806, bulut yönetimi ağ geçidinde (CMG) aşağıdaki geliştirmeleri içerir:

Basitleştirilmiş istemci önyükleme komut satırı

Configuration Manager clientı internete bir CMG aracılığıyla yüklenirken, komut satırı bu sürüm itibariyle daha az özellik gerektirir. Bu gelişme, ortak yönetim için hazırlanırken Microsoft Intune’da kullanılan komut satırının boyutunu azaltır.

CMG’den İçerik İndirme

Önceden, Cloud Distribution Point ve CMG’nin ayrı roller olarak dağıtılması gerekiyordu. CMG bu sürüm ile birlikte clientlara içerik sunabilir. Bu işlev, gerekli sertifikaları ve Azure VM’lerinin maliyetini azaltır.

Azure AD’de Güvenilir Kök Sertifika Gerekliliği Kaldırıldı

CMG oluşturulduğunda, bu sürüm itibariyle Ayarlar sayfasında güvenilir bir kök sertifika sağlanması gerekmez. İstemci kimlik doğrulaması için Azure Active Directory (Azure AD) kullanılırken bu sertifika gerekli değildir fakat sihirbazda kullanılır. PKI istemcisi kimlik doğrulama sertifikaları kullanılıyorsa, CMG’ye hala güvenilir bir kök sertifika eklenmesi gerekir.


ORTAK YÖNETİM

Ortak Yönetilen Bir Aygıt İçin MDM İlkesini Microsoft Intune’dan Eşitleme

Bir ortak yönetim iş yükünü değiştirildiğinde, ortak yönetilen cihazlar MDM politikasını Microsoft Intune’dan otomatik olarak senkronize eder. Bu eşitleme, Configuration Manager konsolunda Client Notification’dan Download Computer Policy eylemi başlatıldığında da gerçekleşir.

Ortak Yönetim Kullanılarak Yeni İş Yüklerinin Intune’a Geçişi

Aşağıdaki iş yükleri bu sürüm itibariyle ortak yönetim etkinleştirildikten sonra Configuration Manager’dan Intune’a geçebilmektedir :

 • Aygıt yapılandırması: Bu iş yükü, uygulamaları dağıtmak için Configuration Manager’ı kullanmaya devam ederken, MDM ilkelerini dağıtmak için Intune kullanılmasına izin verir.
 • Office 365: Aygıtlar, Office 365 dağıtımlarını Configuration Manager’dan yüklemez.
 • Mobil uygulamalar: Intune’dan dağıtılan mevcut tüm uygulamalar Şirket Portalı’nda mevcuttur. Configuration Manager’dan dağıtılan uygulamalar Software Center’da mevcuttur. Bu özellik, sürüm öncesi bir özelliktir.

Bu iş yüklerinin geçişi için Co-Management özellikleri sayfasına gidilir ve Co-Management kaydırma çubuğunu Configuration Manager’den Pilot veya Tümüne taşınır.

Bir Intune Kiracısına Birden Fazla Hiyerarşi Desteği

Bazı kurumların / işletmelerin birkaç Configuration Manager hiyerarşisi vardır ve gelecekte Azure Active Directory ve Microsoft Intune için tek bir kiracı ile birleştirmek isteyebilir. Ortak yönetim artık birden fazla Configuration Manager ortamının aynı Intune kiracısına bağlanmasını desteklemektedir.


UYUM AYARLARI

Microsoft Edge İçin Windows Defender SmartScreen Ayarlarının Yapılandırılması

Microsoft Edge tarayıcı uyumluluk ayarları politikası, Windows Defender SmartScreen için aşağıdaki üç ayarı ekler:

 • SmartScreen’e İzin Ver
 • Kullanıcılar, siteler için SmartScreen istemini geçersiz kılabilir
 • Kullanıcılar SmartScreen istemini dosyalar için geçersiz kılabilir

SCAP Uzantıları

Güvenlik İçeriği Otomasyon Protokolü (SCAP) içeriğini uyumluluk ayarları baselineına dönüştürülebilir ve bir konsol uzantısı kullanılarak SCAP raporları oluşturulabilir. Bu özellik ayrıca client uyumluluğunu ve XCCDF kural uyumluluğunu görselleştirmek için yeni bir dashboard içerir.


UYGULAMA YÖNETİMİ

Uygulamaların Aşamalı Dağıtımı

Bu sürüm itibariyle bir uygulama için aşamalı dağıtım oluşturulabilir. Aşamalı dağıtımlar, özelleştirilebilir ölçütler ve gruplar temelinde, koordineli ve sıralı bir yazılım dağıtımının düzenlenmesini sağlar. Örneğin, uygulamayı bir pilot koleksiyona dağıtıp başarı kriterlerine göre otomatik olarak kullanıma sunulabilir.

Bir Cihazdaki Tüm Kullanıcılar İçin Windows Uygulama Paketleri Sağlama

Bu sürüm ile birlikte bir cihazdaki tüm kullanıcılar için bir Windows uygulama paketiyle uygulama sağlanabilir. Bu senaryonun yaygın bir örneği, Minecraft: Eğitim Sürümü gibi Microsoft İş ve Eğitim Mağazasından bir okuldaki öğrencilerin kullandığı tüm cihazlara bir uygulama sağlamaktır. Önceden, Configuration Manager yalnızca bu uygulamaları kullanıcı başına yüklemeyi desteklemekteydi. Bu nedenle öğrenci yeni bir cihazda oturum açtıktan sonra, bir uygulamaya erişmesi için beklemesi gerekmekteydi. Bu yöntemle uygulama tüm kullanıcılar için cihaza sağlandığından, daha hızlı ve üretken bir yapı sağlanır.

Office 365 Yükleyici İle Office Özelleştirme Aracı Entegrasyonu

Bu sürümden itibaren, Office Özelleştirme Aracı Configuration Manager konsolunda Office 365 Yükleyici ile entegrasyonu sağlanmıştır. Bu şekilde Office 365 için bir dağıtım oluştururken, en son Office yönetilebilirlik ayarlarını dinamik olarak yapılandırılabilir. Microsoft, Office 365’in yeni sürümlerini yayınladığında Office Özelleştirme Aracını güncelleştirir. Bu entegrasyon, Office 365’teki yeni yönetilebilirlik ayarlarından kullanılabilir olduklarında yararlanılmasına olanak tanır.

Yeni Windows Uygulama Paketi Formatları İçin Destek

Bu sürümden itibaren, Configuration Manager yeni Windows 10 uygulama paketi (.msix) ve uygulama paketi (.msixbundle) biçimlerinin dağıtımını desteklemektedir.

Onay İptali Üzerine Uygulamanın Kaldırılması

Bu sürüm itibariyle uygulama isteği reddedildiğinde, client uygulamayı kullanıcının cihazından kaldırır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için, Cihaz başına kullanıcılar için uygulama isteklerini onayla isimli isteğe bağlı özelliğin etkinleştirilmesi gerekir.

Paket Dönüştürme Yöneticisi

Bu sürümden itibaren, Paket Dönüştürme Yöneticisi eski paketleri Configuration Manager uygulamalarına dönüştürülmesine olanak sağlar. Daha sonra Dependencies, Requirement Rules ve User Device Affinity gibi uygulama özelliklerini kullanılabilir.


İŞLETİM SİSTEMİ DAĞITIMI

Aşamalı Dağıtımlardaki İyileştirmeler

Bu sürüm, aşamalı dağıtımlar için aşağıdaki geliştirmeleri içerir :

El İle Yapılandırılmış Aşamalarla Aşamalı Dağıtım Oluşturma

Bu sürüm itibariyle bir Task Sequence için, aşamalı bir dağıtım oluşturulduğunda aşamalar manuel olarak yapılandırılabilir. Create Phased Deployment sihirbazının Phases sekmesinden 10 ek aşamaya kadar ekleme yapılabilir. Varsayılan olarak iki fazlı bir dağıtım otomatik olarak oluşturulabilir.

Aşamalı Dağıtım Durumu

Bu sürüm itibariyle Aşamalı dağıtımlar yerel bir izleme deneyimine sahiptir. Bu özelliğin kullanılması için Monitoring çalışma alanındaki Deployments düğümünden, aşamalı bir dağıtım seçilir ve şeritteki Phased Deployment Status tıklanır.

Aşamalı Dağıtımların Aşamalı Dağıtımı

Bu sürüm itibariyle aşamalı bir dağıtım sırasında, her aşamadaki dağıtım aşamalı olarak gerçekleştirilebilir. Bu davranış, dağıtım sorunları riskini azaltmaya yardımcı olur ve içeriğin istemcilere dağıtımından kaynaklanan ağ üzerindeki yükü azaltır. Site, aşamalı yapılandırmaya bağlı olarak yazılımı yavaş yavaş kullanıma sunabilir. Bir aşamadaki her istemcinin, yazılımın kullanıma sunulma zamanına göre bir son tarihi vardır. Mevcut zaman ve son tarih arasındaki zaman penceresi, bir aşamadaki tüm clientlar için aynıdır.

Windows 10 In-Place Upgrade Geliştirmeleri

Windows 10 In-Place Upgrade için varsayılan Task Sequence şablonu, yükseltme işleminin başarısız olması durumunda eklenmesi gereken eylemleri içeren yeni bir grup daha içerir. Bu işlemler sorun gidermeyi kolaylaştırır. Bu araçlardan biri, Windows SetupDiag’dır. SetupDiag, Windows 10 yükseltmesinin neden başarısız olduğu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bağımsız bir tanı aracıdır.

PXE Etkin Dağıtım Noktalarındaki Geliştirmeler

Distribution Point özelliklerinin PXE sekmesinde, Enable a PXE responder without Windows Deployment Service işaretlenir. Bu yeni seçenek, Distribution Point’te Windows Dağıtım Hizmetleri (Windows Deployment Service -WDS) gerektirmeyen bir PXE yanıtlayıcısını etkinleştirir. WDS gerekli olmadığından, PXE etkin dağıtım noktasından yapılan dağıtım, Windows Server Core da dahil olmak üzere bir istemci veya sunucu işletim sistemi olabilir. Bu yeni PXE yanıt hizmeti IPv6’yı destekler ve ayrıca uzak ofislerde PXE etkin dağıtım noktalarının esnekliğini de artırır.

Bazı Senaryolar İçin Network Access Account Gereksiniminin Kaldırılması

Gelişmiş HTTP site sistemi özelliği, Network Access Account’taki bazı bağımlılıkları da ortadan kaldırır. Yeni site seçeneği olan Use Configuration Manager-generated certificates for HTTP site systems seçeneği etkinleştirildiğinde, aşağıdaki senaryolarda bir Distribution Point’ten içerik indirmek için bir Network Access Account gerekmez:

 • Boot Media veya PXE’den çalışan Task Sequence’ler
 • Software Center’dan çalışan Task Sequence’ler

Bu Task Sequence’ler işletim sistemi dağıtımı veya özel olabilir. Ayrıca çalışma grubu (WorkGroup) bilgisayarları için desteklenir.

İşletim Sistemi Dağıtımındaki Diğer İyileştirmeler

Task Sequence Değişkenlerinde Depolanan Hassas Verilerin Maskelenmesi

Set Task Sequence Variables adımında, bu değerin görüntülenmemesi için yeni seçenek seçilebilir.

Bir Task Sequence Adımı Çalıştırılırken Program Adının Maskelenmesi

Potansiyel olarak hassas verilerin görüntülenmesini veya kaydedilmesini önlemek için, Task Sequence değişkeni OSDDoNotLogCommand olarak yapılandırılır.

Sürücülerin Kurulumu Sırasında DISM Parametleri İçin Task Sequence Değişkeni

DISM için ek komut satırı parametreleri belirlemek için, yeni bir Task Sequence değişkeni olan OSDInstallDriversAdditionalOptions kullanılır.

Tam Disk Şifrelemesi Kullanma Seçeneği

Bu sürüm itibariyle, hem Enable BitLocker hem de Pre-provision BitLocker adımları, tam disk şifrelemesi kullanma seçeneğini de içermektedir. Varsayılan olarak, bu adımlar sürücüde kullanılan alanı şifreler. Bu varsayılan davranış, daha hızlı ve daha verimli olduğu için önerilir.

Client Provisioning Modu Windows 10 Uyumluluk Taraması İçin Devre Dışı

Bu sürüm itibariyle, yükseltme işlemine başlamadan Perform Windows Setup Compability Scan seçeneğini etkinleştirdiğinizde, Upgrade Operating System Task Sequence’i adımı Configuration Manager istemcisini sağlama moduna geçirmez.


YAZILIM MERKEZİ

Software Center Altyapı İyileştirmeleri

Bu sürüm itibariyle Application Catalog’da kullanıcı tarafından kullanılabilir uygulamaları görüntülemek için Application Catalog rolleri gerekli değildir. Bu değişiklik, uygulamaları kullanıcılara sunmak için gereken sunucu altyapısının azaltılmasına yardımcı olur. Software Center artık daha büyük ortamların Bounrdary Grouplarına atanarak daha iyi ölçeklenmesini sağlayan bu bilgiyi elde etmek için Management Pointe güveniyor.

Software Center’da Application Catalog Web Sitesi Bağlantısının Görünürlüğü Belirtilebilir

Application Catalog web sitesini açma bağlantısının Software Center’ın kurulum durumunda görünüp görünmediğinin kontrol edilmesi için Client Settings kullanılabilir.

Software Center Web Sayfası İçin Özel Sekme

Software Center’da bir web sayfasını açarken özelleştirilmiş bir sekme oluşturmak için Client Settings kullanılabilir. Bu özellik, içeriğin son kullanıcılara tutarlı ve güvenilir bir şekilde gösterilmesini sağlar. Aşağıdaki liste birkaç örnek içermektedir:

BT ile iletişim kurun: Kuruluşun BT departmanıyla nasıl iletişim kurabileceği hakkında bilgi

BT Destek Merkezi: Bilgi bankasında arama yapmak veya destek talebi açmak gibi BT self-servis işlemleri.

Son kullanıcı belgeleri: Kuruluştaki kullanıcılar için uygulamaları kullanma veya Windows 10’a yükseltme gibi çeşitli BT konularında makaleler.

Software Center’da Maintenance Windowlar

BU sürüm itibariyle Software Center bir sonraki zamanlanmış maintenance windowu görüntüler. Uygulama için Installation Status sekmesinde, görünümü All’dan Upcoming’e değiştirilir. Zaman aralığını ve planlanan dağıtımların listesini görüntüler. Gelecekte maintenance windows yoksa, liste boştur.


YAZILIM GÜNCELLEŞTİRME

Üçüncü Taraf Yazılım Güncelleştirme

Üçüncü taraf yazılım güncellemeleri, Configuration Manager konsolundaki ortak kataloglara abone olunmasına ve güncellemelerin WSUS’da yayınlanmasına izin verir. Daha sonra bu güncellemeler mevcut yazılım güncelleme yönetimi işlemini kullanılarak dağıtılabilir.

İçeriksiz Yazılım Güncelleştirme Dağıtımı

Yazılım güncellemeleri, önce Distribution Point’lere içerik indirmeden ve dağıtmadan cihazlara dağıtılabilir. Bu özellik, son derece geniş güncelleme içeriğiyle çalışılırken veya istemcilerin her zaman Microsoft Update bulut hizmetinden içerik alması istenildiğinde yararlıdır. Bu senaryoda yer alan istemciler aynı zamanda gerekli içeriğe sahip eşlerden içerik de indirebilirler. Configuration Manager client içerik indirmeyi yönetmeye devam eder. Böylece Configuration Manager eş önbellek özelliğini veya Dağıtım Optimizasyonu gibi diğer teknolojileri kullanabilir. Bu özellik, Windows ve Office güncelleştirmeleri dahil Configuration Manager yazılım güncelleştirmeleri yönetimi tarafından desteklenen tüm güncelleştirme türlerini destekler.

Üçüncü Taraf Yazılım Güncelleştirme

Bu sürüm itibariyle Itanium ve ARM64 gibi mimarileri dışlamak için otomatik dağıtım kuralları (ADR) filtrelenebilir. Otomatik Dağıtım Kuralı Oluşturma Sihirbazı’nın Software Updates sayfasında, Mimari özellik filtresi kullanılabilir durumdadır.

Geliştirilmiş WSUS Bakımı

Bu sürüm itibariyle WSUS temizleme sihirbazı, Software Update Point bileşeni özelliklerinde tanımlanan geçerli olma kurallarına göre süresi dolmuş güncelleştirmeleri reddeder.


RAPORLAMA

Yeni Yazılım Güncelleştirmesi Uyumluluk Raporu

Yazılım güncellemeleri uyumluluğu için raporları görüntülemek, geleneksel olarak siteye yakın zamanda ulaşmamış clientların verilerini içerir. Yeni bir rapor olan Compliance 9 – Overall health and compliance, belirli bir yazılım güncelleme grubunun uyumluluk sonuçlarını “sağlıklı” clientlar tarafında filtrelenmesini sağlar. Bu rapor, ortamdaki aktif clientların uyum durumunu daha gerçekçi gösterir.


ENVANTER

Büyük Tamsayılar İçin Donanım Envanterinde İyileştirmeler

Önceki sürümlerde donanım envanteri 4,294,967,296 (2 ^ 32) ‘den büyük tam sayılar için bir sınırlama vardı. Bu durum disk boyutları gibi byte cinsinden olan değerleri sınırlandırmaktaydı. Management Point, tamsayı değerlerini bu limitin üzerinde işlememekte, bu nedenle de veritabanında değer olarak kaydememektedir. Bu sürümle birlikte sınır 18,446,744,073,709,551,616 (2 ^ 64) seviyesine yükseltilmiştir.

Donanım Envanteri İçin Varsayılan Birim Revizyonu

Configuration Manager 1710 sürümünde, birçok rapor görünümünde kullanılan varsayılan birim megabayttan (MB) gigabayt’a (GB) çevrilmiştir. Büyük tam sayı değerleri için donanım envanterindeki iyileştirmeler ve müşteri geri bildirimlerine dayanarak, bu varsayılan birim artık MB’dir.


CONFIGURATION MANAGER KONSOLU

Ürün Yaşam Döngüsü Panosu

Ürün yaşam döngüsü gösterge panosu, Configuration Manager ile yönetilen cihazlara yüklenen Microsoft ürünleri için Microsoft Yaşam Döngüsü İlkesi durumunu gösterir. Ayrıca, ortamdaki Microsoft ürünleri, desteklenebilirlik durumu ve destek bitiş tarihleri hakkında bilgi sağlar. Her ürün için desteğin kullanılabilirliğini anlamak için gösterge tablosunu kullanılabilir. Bu bilgiler, kullandıkları Microsoft ürünlerinin ne zaman güncelleneceğini, şu anki destek sona ermeden önce planlanmasına yardımcı olur.

Varlık Ayrıntılarının İzleme Görünümlerinden Kopyalanması

Bu sürüm itibariyle izleme çalışma alanının aşağıdaki alanları metin kopyalamayı desteklemektedir:

 • Deployments’da bir dağıtım seçilir ve View Status’i tıklanır. Asset Details görünümünün Content Status bölmesinde bir veya daha fazla cihaz seçilir.
 • Distribution Status genişletilir ve Content Status seçilir. Bir yazılım parçası seçin ve Durumu Göster’i tıklatın. Content Status görünümünün Asset Details bölmesinde bir veya daha fazla distribution point seçilir.
 • Asset’e sağ tıklanır ve Copy seçilir. Bu işlem, seçilen varlıkları tüm ayrıntıları içeren virgülle ayrılmış bir liste olarak kopyalar. CTRL + C klavye kısayolu da bu görünümlerde çalışır.

Surface Panosundaki İyileştirmeler

Bu sürüm, Surface kontrol panelinde aşağıdaki geliştirmeleri içerir:

 • Surface gösterge paneli bu sürüm itibariyle belirli grafik bölümleri seçildiğinde ilgili cihazların bir listesini görüntüler:
  • Percent of Surface Devices kutucuğuna tıklandığında, Surface cihazları listesi açılır.
  • Top Five Firmware Versions kutucuğundaki bir çubuğa tıklamak, söz konusu ürün yazılımı sürümüne sahip Surface cihazlarının bir listesini açar.
 • Bu cihaz listeleri Surface gösterge panosundan görüntülenirken, genel eylemleri gerçekleştirmek için bir cihazı sağ tıklanır.

Anlık Oturum Açmış Kullanıcıları Görüntüleme

Bu sürüm itibariyle varsayılan olarak Assets and Compliance çalışma alanının Devices bölümünde, şu anda oturum açan kullanıcı için bir sütun görüntülenir. Ayrıca koleksiyona özgü herhangi bir cihaz listesi için de görüntülenebilir. Bu değer client durumu kadar günceldir. Kullanıcı oturumu kapattığında, client bu değeri siler. Hiçbir kullanıcı oturum açmamışsa, değer boştur.

Configuration Manager Konsolundan Geri Bildirim Gönderme

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager ekibine deneyimler doğrudan gönderilebilir. Geri bildirim gönderimi için Configuration Manager konsolunda, şeridin üst sağ köşesindeki gülümseme düğmesine tıklanır. Bu geri bildirim doğrudan Configuration Manager için Microsoft ürün ekibine iletilir. Windows 10 Feedback Hub’ı kullanmak hala desteklenirken, konsol içi geribildirim mekanizmasının kullanılması önerilmektedir.

Faydalı olması dileğiyle…

Kaynak : Microsoft

Bir Cevap Yazın