SCCM’de Distribution Point Kurulumu

System Center Configuration Manager (SCCM) ürünü ortamınızda mevcutsa güncelleştirmelerin, uygulamaların ve işletim sistemlerinin dağıtımları için bir Distribution Point (DP) de ortamınızda bulunmaktadır.

Peki SCCM ile Distribution Point’imiz varsa neden ve ne zaman daha fazla sayıda olmalıdır? Yapı büyüdükçe ve lokasyonlar birinden ayrıldıkça güncelleştirmelerin, uygulamaların ve işletim sistemlerinin dağıtımları da lokasyonlar arasındaki bağlantılarda fazladan yük getirecektir. Örnekle açıklamak gerekirse:

Distribution Point’in sadece site sunucusunda kurulu olduğu durumda bahsi geçen tüm dağıtımlar dağıtılacak uzak lokasyondaki her cihaz için aynı hat üzerinde ayrı ayrı veri trafiği oluşturacaktır. Yani 500 MB boyutundaki bir güncelleştirme ya da uygulama dağıtımı yapıldıysa ve uzak lokasyonda dağıtım yapılan 1000 cihaz varsa bu 500 MB’lık veri uzak lokasyonla bağlantı yapılan hat üzerinde 1000 kez gönderilecektir.

Uzak lokasyona bir Distribution Point kurulduğu durumda ise dağıtım işlemi başlatıldığında 500 MB boyutundaki veri sadece bir kez uzak lokasyonla bağlantı yapılan hat üzerinden geçip uzak lokasyondaki Distributon Point’e kopyalanacak ve uzak noktadaki Distribution Point’ten uzak noktadaki cihazlara iç ağdan dağıtılacaktır. Böylece lokasyonlar arasındaki ağ bağlantısı üzerinden gereksiz ve yoğun bir veri akışı önlenmiş olacaktır.

Distribution Point (DP) kurulum adımları aşağıdaki gibidir.

Distribution Point olarak yeni eklenecek sunucuda Computer Management çalıştırılır ve mevcut SCCM sunucusu yeni sunucudaki Administrators grubuna eklenir.

SCCM sunucusuna yeni Distribution Point rolü kurulacak sunucuda yetkilendirme işleminin ardından SCCM konsolunda

Administration -> Site Configuration -> Sites’a sağ tık -> Create Site System Server

seçilir.

Create Site System Wizard penceresi açılır.

General bölümünde Site System Rolü kurulacak sunucu seçimi yapılır. Browse kısmından sunucu seçilir. Site Code kısmında ise site kodu belirtilir. System Installation Account kısmında ise yeni sunucuya kurulumu yapacak hesap bilgisi istenmektedir. Yeni sunucuya kurulacak Distribution Point rolü için kurulumu SCCM sunucusunun yapması isteniyorsa (SCCMDP01 sunucusunda SCCM sunucusu için yetkilendirme yapılmıştı.) bu bölümde Use the site server’s computer account seçilir. Next ile devam edilir.

Proxy bölümünde ortamda Proxy server mevcutsa sunucu bilgilerinin girilmesi gerekir. Next ile devam edilir.

System Role Selection bölümünde kurulacak rol seçilir. Distribution Point rolü kurulacağından bu rol seçilip Next ile devam edilir.

Distribution Point bölümünde Distribution Point rolünün özellikleri seçilir.

  • Description kısmında açıklama yazılabilir.
  • Install and Configure IIS if required by Configuration Manager seçilirse Configuration Manger tarafından ihtiyaç duyulursa sunucuya IIS otomatik olarak kurulur ve yapılandırması yapılır. Bu seçeneğin seçilmiş olması önemlidir.
  • Enable and configure BrachCache for this distribution point seçilirse Brachcache modu isteğe bağlı olarak aktif edilebilir.

Bunların dışında isteğe bağlı birkaç seçenek daha mevcuttur. İhtiyaca göre seçilebilirler. Next ile devam edilir.

Communication bölümünde cihazların Distribution Point ile iletişim şeklinin HTTP mi HTTPS mi olacağı belirtilir.

  • HTTP: Mobil ve Mac bilgisayarları desteklemez. İstemcilerin anonim olarak bağlanmasına izin verir.
  • HTTPS: Bilgisayarlar için geçerli bir PKI sertifikası gerekir.

Seçim yapıldıktan sonra Next ile devam edilir.

Drive Settings bölümünde Drive space reserve kısmında belirtilen boş alan kalıncaya kadar dağıtımların kopyalanmasına devam edilir. Bunun dışında birincil ve ikincil olmak üzere içerik kütüphanesi ve paket paylaşımları için bölüm belirtilir. Bu bölümde sürücü harfi olarak seçim yapılabilir ya da otomatk oalrak bırakılabilir. Otomatik olarak bırakıldığı taktirde Configuration Manager, Distribution Point kurulduğunda hangi sürücüde daha fazla yer varsa bu işlemleri için o bölümü seçer. Lokasyon seçim işlemleri de bittikten sonra Next ile devam edilir.

Pull Distribution Point bölümünde SCCM sunucusunun yükünün azaltılması için (tüm içeriklerin SCCM sunucusundan alınmamasının sağlanması için) ortamda başka bir Distribution Point sunucusu varsa bu sunucu bu bölümde eklenerek içeriklerin yeni kurulacak Distribution Point’e bu sunucudan alınması sağlanır. Distrbution Point sayısı fazla olan yapılarda sıkça kullanılmaktadır. Next ile devam edilir. 

PXE Settings bölümünde bu Distribution Point üzerinden işletim sistemi dağıtımı işlemleri gerçekleştirilecekse gerekli yapılandırmalar uygulanabilir. Örnekte yapılandırma uygulanmamıştır. İsteğe bağlı olarak sonradan da yapılandırma yapılabilir. Next ile devam edilir.

Multicast bölümünde birden fazla verinin birden fazla cihaza eşzamanlı dağıtımı yapılandırılabilir. Örnekte yapılandırma yapılmamıştır. Next ile devam edilir.

Content Validation bölümünde belirlenen zaman aralıklarında Distribution Point içeriklerinin doğrulaması yapılabilir. Örnekte yapılandırma yapılmamıştır. Next ile devam edilir.

Boundary Groups bölümünde bu Distribution Point’in hangi Boundary Group’lara hizmet vereceği seçilir. Add ile istenilen Boundary Group’lar eklenir. Next ile devam edilir.

Summary bölümünde uygulanacak yapılandırmalar son bir kez gözden geçirilir. Herhangi bir sorun yoksa Next ile kurulum işlemi başlatılır.

Completion bölümünde kurulumun sorunsuz bir şekilde tamamlandığı görülür. Close ile bitirilir.

Yeni kurulan Distribution Point Administration -> Distribution Points bölümünde görülebilir.

Distribution Point yapılandırmalarının durumu ise Monitoring -> Distribution Status -> Distribution Point Configuration Status bölümünden görülebilir.

Böylece SCCM için yeni bir Distribution Point (DP) kurulmuş ve yapılandırılmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın