SCCM 2012 R2’nin SCCM 1802’ye Yükseltilmesi

SCCM 2012 R2 sürümünün SCCM 1802 sürümüne yükseltilebilmesi için bazı ön gereksinimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ön gereksinimler :

 • SQL Server Sürümünün Yükseltilmesi
  • SCCM 1802 tarafından veritabanı sunucusunun desteklenmesi için SQL Server sürümünün en az SQL Server 2012 SP1 olması gerekmektedir. Veritabanı sunucusunun ileriye dönük tüm sürümleri desteklemesi için SQL Server sürümünü SQL Server 2016’ya yükseltmek yerinde olacaktır. SQL Server 2012’den SQL Server 2016’ya doğrudan yükseltme yapılamadığından öncelikle SQL Server 2014’e daha sonra da SQL Server 2016’ya yükselme yapılması sorunsuz kurulum için daha uygun olacaktır.
 • Windows Assessment and Deployment Kit Sürümünü Yükseltilmesi
  • Windows Assesment and Deployment Kit (Windows ADK) sürümünün yeni SCCM sürümü üzerinden yapılacak deployment işlemlerini desteklemesi için gereklidir.

Öngereksinimlerin Karşılanması

1. SQL 2012’in SQL Server 2014’e Yükseltilmesi

SQL 2012’in SQL Server 2014’e yükseltilmesi işlemleri için SQL Server 2014 kurulum dosyalarından setup başlatılır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 01

Installation -> Upgrade from SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 or SQL Server 2012 seçilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 02

Product Key bölümünde ürün anahtarı girilip Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 03

License Terms bölümünde lisans koşulları kabul edilip Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 04

Global Rules  bölümünde Rule Check işlemi tamamlanır. Herhangi bir sorun yoksa Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 05

Microsoft Update bölümünde Microsoft güncelleştirme işlemlerinin yapılması isteniyorsa Use Microsoft Update to check for updates (recommended) seçeneği işaretlenebilir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 06

Install Setup Files bölümünde kurulum dosyaları hazırlanır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 07

Select Instance bölümünde kurulumun yapılacağı SQL Instance’ı seçilir. Ortamda daha önce varsayılan olarak bırakıldıysa MSSQLSERVER olarak bırakılır. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 08

Select Features bölümünde mevcut durumda kurulu olan özellikler otomatik olarak işaretlenecektir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 09

Instance Configuration bölümünde SQL Instance’ında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 10

Feature Rules  bölümünde Rule Check işlemi tamamlanır. Herhangi bir sorun yoksa Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 11

Ready to Upgrade bölümünde yapılacak yükseltme işlemiyle ilgili yapılan tüm konfigürasyonlar görüntülenir. Upgrade ile yükseltme işlemine başlanır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 12

Upgrade Progress bölümünde yükseltme işlemi yapılır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 13

Complete bölümünde yükseltme işleminin tamamlandığı görülür ve yükseltme sonrasında sunucunun yeniden başlatılması gerektiği ile ilgili bir uyarı alınır. Bu uyarı OK ile kapatılır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 14

Kurulum aşamaları kontrol edilir ve tüm aşamaların durumu Success ise  Close ile kurulumdan çıkılır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 15

Böylece SQL Server 2012’den SQL Server 2014’e yükseltme işlemi tamamlanmış olur.

2. SQL 2014’ün SQL Server 2016’ya Yükseltilmesi

SQL 2014’ten SQL Server 2016’ya yükseltmesi işlemleri için SQL Server 2016 kurulum dosyalarından setup başlatılır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 16

Installation -> Upgrade from a previous version of SQL Server seçilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 17

Product Key bölümünde ürün anahtarı girilip Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 18

License Terms bölümünde lisans koşulları kabul edilip Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 19

Global Rules bölümünde Rule Check işlemi tamamlanır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 20

Microsoft Update bölümünde Microsoft güncelleştirme işlemlerinin yapılması isteniyorsa Use Microsoft Update to check for updates (recommended) seçeneği işaretlenebilir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 21

Product Updates bölümünde kurulum SQL Server ile ilgili bir güncelleştirme içeriyorsa Include SQL Server product updates seçeneği işaretlenir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 22

Install Setup Files bölümünde kurulum dosyaları hazırlanır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 23

Select Instance bölümünde kurulumun yapılacağı SQL Instance’ı seçilir. Ortamda daha önce varsayılan olarak bırakıldıysa MSSQLSERVER olarak bırakılır. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 24

Select Features bölümünde mevcut durumda kurulu olan özellikler otomatik olarak işaretlenecektir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 25

Instance Configuration bölümünde SQL Instance’ında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 26

Feature Rules  bölümünde Rule Check işlemi tamamlanır. Herhangi bir sorun yoksa Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 27

Ready to Upgrade bölümünde yapılacak yükseltme işlemiyle ilgili yapılan tüm konfigürasyonlar görüntülenir. Upgrade ile yükseltme işlemine başlanır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 28

Upgrade Progress bölümünde yükseltme işlemi yapılır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 29

Complete bölümünde yükseltme işleminin tamamlandığı görülür ve yükseltme sonrasında sunucunun yeniden başlatılması gerektiği ile ilgili bir uyarı alınır. Bu uyarı OK ile kapatılır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 30

Kurulum aşamaları kontrol edilir ve tüm aşamaların durumu Success ise  Close ile kurulumdan çıkılır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 31

Böylece SQL Server 2014’ten SQL Server 2016’ya yükseltme işlemi tamamlanmış olur.

3. Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) Sürümünün Yükseltilmesi

Windows Assessment and Deployment Kit aracının sürüm güncelleştirmesi için mevcut sürümün kaldırılması ve yeni sürümün kurulması gerekmektedir. SCCM sürümleri ile uyumlu Windows ADK sürümleri aşağıdaki gibidir :

SCCM ADK
 • Yeşil = Uyumlu
 • BC = Geriye dönük uyumlu
 • Kırmızı = Uyumsuz

Mevcut sürümün kaldırılması için;

 • Programs and Features -> Windows Assessment and Deployment Kit for Windows 8.1 seçilip üst kısımdan Uninstall seçilir.
SCCM 2012 R2 to 1802 - 33
 • Uygulamanın kaldırılması için açılan onay penceresinde Yes seçilip kaldırma işlemi başlatılır.
SCCM 2012 R2 to 1802 - 34
SCCM 2012 R2 to 1802 - 35
 • Kaldırma işlemi tamamlandığında Close ile kurulum penceresi kapatılır.
SCCM 2012 R2 to 1802 - 36

Yeni sürümün kurulması için;

 • Windows Assessment and Deployment Kit 1803 sürümü internetten indirilip kurulumu başlatılır.
SCCM 2012 R2 to 1802 - 37
 • Specify Location bölümünde kurulum yapılacağı yol belirtilir. Next ile devam edilir.
SCCM 2012 R2 to 1802 - 38
 • Windows Kits Privacy bölümünde verilerin Microsoft ile paylaşılıp paylaşılmayacağına karar verilir. No seçilirse Microsoft’a veri gönderilmez.
SCCM 2012 R2 to 1802 - 39
 • License Agreement bölümünde Accept ile lisans sözleşmesi kabul edilir.
SCCM 2012 R2 to 1802 - 40
 • Select the features you want to install bölümünde kurulacak özellikler belirlenir. SCCM için ihtiyaç duyulan özellikler seçilir. Bu özellikler :
  • Deployment Tools
  • Windows Preinstallation Environment (Windows PE)
  • User State Migration Tool (USMT)
 • Install ile kurulum başlatılır.
SCCM 2012 R2 to 1802 - 41
SCCM 2012 R2 to 1802 - 42
 • Kurulum tamamlandığında Close ile bitirilir.
SCCM 2012 R2 to 1802 - 43

SCCM 1802 Kurulumu

Ön gereksinimlerin tamamlanmasının ardından SCCM 1802 sürümüne yükseltme işlemine başlanır.

SCCM 1802 kurulum dosyalarından splash isimli dosya çalıştırılır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 44

Açılan kurulum penceresinde Install seçilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 45

Before You Begin bölümünde kuruluma başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler belirtilmiştir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 46

Getting Started bölümünde mevcut SCCM sürümünün yükseltilmesi işlemi gerçekleştirileceği için Upgrade this Configuration Manager site seçilir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 47

Product Key bölümünde SCCM 1802 için lisans anahtarı girilir ve yazılım teminatı için bir tarih belirlenir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 48

Product License Terms bölümünde lisans sözleşmeleri kabul edilir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 49

Prerequisite Downloads bölümünde kurulum için ihtiyaç duyulan bazı dosyaların internet aracılığıyla indirileceği dosya yolunun belirtilmesi gerekir. Örnekte bu dosya yolu D:\SCCM 1802\RequiredFiles olarak belirlenmiştir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 50

Gerekli dosyaların indirme işlemi yapılır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 51

Server Language Selection bölümünde sunucu consolu ve raporlar için kullanılacak diller seçilir. Örnekte sadece English seçilmiştir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 52

Client Language Selection bölümünde istemci ajanı ve raporlar için kullanılacak diller seçilir. Örnekte sadece English ve Turkish seçilmiştir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 53

Diagnostic and Usage Data bölümünde Microsoft’un sonraki sürümlerde iyileştirmeler yapmak adına bazı verileri internet aracılığıyla toplayacağı belirtilir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 54

Service Connection Point Setup bölümünde Service Connection Point hizmeti için hangi sunucuya bağlanılacağı seçilir. Örnekte mevcut SCCM sunucusu seçilmiştir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 55

Settings Summary bölümünde yapılacak işlem detayları Upgrade olarak görüntülenir. Next ile devam edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 56

Prerequisite Check bölümünde yükseltme için ön gereksinimlerin kontrolü yapılır. Eğer örnekteki gibi sadece uyarılar varsa çözülüp Run Check ile yeniden kontrol ettirilebilir. Uyarılarla ilgili düzeltmelerin nasıl yapılacağı ConfigMgrPrereq.log dosyasında bulunmaktadır. Begin Install ile kuruluma başlanıp uyarılarla ilgili düzeltmeler daha sonra da yapılabilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 57
SCCM 2012 R2 to 1802 - 58

Upgrade bölümünde yükseltme işlemi adım adım gözlenmektedir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 59

Yükseltme işlemi tamamlandığında Core Setup Has Completed uyarısı görüntülenir ve Close ile kurulum tamamlanır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 60

Exit ile kurulum tamamlanır.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 61

SCCM Console’u yeniden başlatıldığında menüden About Configuration Manager tıklanır ve SCCM’in sürümü kontrol edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 62
SCCM 2012 R2 to 1802 - 63

Mevcut SCCM ortamında işletim sistemi dağıtımı yapılıyorsa Software Library -> Boot Images bölümündeki Boot Image’ları dağıtım noktalarında Update Distribution Points seçilerek update edilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 64

Sunucu ve istemcilere yeni SCCM Agent’larının otomatik olarak kurulması için

 • Administration -> Sites tıklanır ve üst menüden Hierarcy Settings açılır.
SCCM 2012 R2 to 1802 - 65

Hierarcy Setttings Properties penceresinde Client Upgrade seçilir. Upgrade all clients in the hierarcy using production client işaretlenir ve OK ile bitirilir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 66

Bir süre sonra sunucu ve istemci ajanlarının güncellendiği görülmektedir.

SCCM 2012 R2 to 1802 - 67

Böylece SCCM 2012 R2 ürününün SCCM 1802 sürümüne yükseltilme işlemi tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın