Exchange Server 2016 Öngereksinimleri

Hemen hemen her üründe olduğu gibi Exchange Server 2016 kurulumu öncesinde de bazı öngereksinimlerin karşılanması gerekir. Exchange Server 2016 öngereksinimleri aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

Active Directory Gereksinimleri

Mevcut yapıda bulunan Active Directory’nin gereksinimleri karşılaması gerekir. Karşılanması gereken özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Önemli: Güvenlik ve performans nedenleriyle Exchange Server 2016’nın sadece domaine üye sunuculara kurulması önerilir. Exchange Server 2016’nın Active Directory sunucularına kurulması kesinlikle önerilmez.

Exchange Server 2016 İçin Donanım Gereksinimleri

Exchange Server 2016 kurulumu için donanım gereksinimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Exchange Server 2016 İçin İşletim Sistemi Gereksinimleri

Exchange Server 2016 için desteklenen minimum işletim sistemi bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Önemli: Exchange Server 2016’nın Windows Server Core veya Nano Server çalıştıran bir sunucuya kurulumu desteklenmez.

Exchange Server 2016 Sunucularına Farklı Yazılımların Kurulumu

Microsoft tarafından Exchange Server 2016 sunucularına Office istemcileri veya diğer Office sunucu ürünlerinin (SharePoint, Skype for Business, Office Online Server veya Project Server) kurulumları desteklenmez.

Exchange Server 2016 Tarafından Desteklenen .NET Framework Sürümleri

Exchange Server 2016 tarafından desteklenen .NET Framework sürümleri aşağıdaki gibidir:

Yukarıdaki sistem gereksinimleri ve kontroller yapıldıktan sonra Exchange Server 2016 kurulumu için aşağıdaki öngereksinimlerin karşılanması gerekir.

Önemli: Bu öngereksinimler karşılanırken kullanıcı hesabının Enterprise Admins, Domain Admins ve Schema Admins gruplarına dahil olması gerekir.

Active Directory Öngereksinimleri

Exchange Server 2016 için Active Directory öngereksinimlerinin hazırlanması için Active Directory domainine dahil herhangi bir sunucu kullanılabilir. Bu sunucunun öngereksinimleri karşılayabilmesi için aşağıdaki yazılımların sunucuda kurulu olması gerekir.

 • .NET Framework 4.8
 • Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012

Uzak Yönetim Araçları’nın kurulumu için aşağıdaki PowerShell komutu yetkili bir hesapla çalıştırılır.

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Exchange Server 2016 Sunucu Öngereksinimleri

Exchange Server 2016 için gerekli öngereksinimler sunucuya kurulacak rollere bağlıdır.

Bu roller Mailbox ve Edge Transport rolleridir. Bu rollerin işlevlerinden bahsetmek gerekirse;

Mailbox Sunucuları: Exchange Server 2016’da Mailbox Sunucusu rolü posta yönlendirmeleri için Aktarım Hizmetleri (Transport Services), Posta Kutusu Veritabanları (Mailbox Databases), istemci bağlantılarını kabul etmek için İstemci Erişim Hizmetleri (Client Access Services – CAS) ve Birleşik Mesajlaşma (Unified Messaging – UM) bileşenlerini içerir.

Edge Transport Sunucuları: Exchange ortamı için bazı akıllı hizmetler sağlayarak internet posta akışını yönetir ve postaların korunması için güvenlik katmanları sağlar. Bu hizmetler istenmeyen postalara karşı koruma sağlar ve posta akışlarını kontrol etmek için posta akış kurallarını (Mail Flow Rules) ve posta akış kurallarını (Transport Rules) yönetir. Bu özelliklerin tümü Exchange ortamının İnternet üzerindeki tehditlere maruz kalmasını en aza indirmeyi amaçlar. Edge Transport Sunucuları Active Directory forestının bir üyesi değildirler ve bu sunucuların Active Directory bilgilerine erişimi yoktur. Edge Trasport Sunucuları aşağıdaki mesaj işleme senaryolarının yönetilmesini sağlar.

 • İnternet posta akışı
 • Anti-Spam Koruması
 • Adres Yeniden Yazma

Rol bazlı gerekli öngereksinimler aşağıdaki gibidir:

Exchange Server 2016 Mailbox Rolü Öngereksinimleri

Sunucuda aşağıdaki PowerShell komutu yetkili bir hesapla çalıştırılır.

Install-WindowsFeature NET-Framework-45-Features, Server-Media-Foundation, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Aşağıdaki uygulamalar sırasıyla kurulur.

 • .NET Framework 4.8
 • 13 Aralık 2016 (KB3206632) güvenlik güncelleştirmesi (Bu güncelleştirme sadece Windows Server 2016 sürümü Aralık 2016 öncesi olan sunucular için gereklidir.)
 • Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012
 • Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2013
 • IIS URL Rewrite Module (Bu modül sadece Cumulative Update 22 veya sonrası kurulumlarda gereklidir.)
 • Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit

Exchange Server 2016 Edge Transport Rolü Öngereksinimleri

Sunucuda aşağıdaki PowerShell komutu yetkili bir hesapla çalıştırılır.

Install-WindowsFeature ADLDS

Aşağıdaki uygulamalar sırasıyla kurulur.

 • .NET Framework 4.8
 • Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012

Exchange Server 2016 Management Tools İçin Windows İstemci Öngereksinimleri

Windows 10 için:

Aşağıdaki uygulama kurulur.

Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012

Aşağıdaki PowerShell komutu yetkili bir hesapla çalıştırılır.

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName IIS-ManagementScriptingTools,IIS-ManagementScriptingTools,IIS-IIS6ManagementCompatibility,IIS-LegacySnapIn,IIS-ManagementConsole,IIS-Metabase,IIS-WebServerManagementTools,IIS-WebServerRole

Windows 8.1 için:

Aşağıdaki uygulamalar sırasıyla kurulur.

 • .NET Framework 4.8
 • Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012

Aşağıdaki PowerShell komutu yetkili bir hesapla çalıştırılır.

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName IIS-ManagementScriptingTools,IIS-ManagementScriptingTools,IIS-IIS6ManagementCompatibility,IIS-LegacySnapIn,IIS-ManagementConsole,IIS-Metabase,IIS-WebServerManagementTools,IIS-WebServerRole

Exchange Server 2016 kurulumu için öngereksinimlere detaylı olarak değinmeye çalıştım.

Faydalı olması dileğiyle…

Kaynak: Microsoft

Exchange Server 2016 Öngereksinimleri” için bir yorum

Bir Cevap Yazın