Exchange Server Veritabanı Planlama

Exchange Server veritabanlarının boyutlarının ne kadar olacağı bilindiğinde veritabanlarının konumlandırılmasının planlaması gerekir.

Her bir mailbox database için düşünülmesi gereken iki dosya tipi vardır. Bunlar veritabanı dosyasının kendisi (.edb dosyası) ve Transaction Log dosyalarıdır.

Veritabanlarının ve Transaction Log dosyalarının farklı depolama birimlerinde barındırılması gereklidir. Bunun nedeni depolama birimlerinden birisi erişilemez olduğunda sistemi yeniden ayağa kaldırmamızın bir yolu olmasıdır. Veritabanı depolama birimi erişilemez hale gelirse Transaction Log’lar hala elimizde mevcut olur. Veritabanı yedekten geri yüklenerek sorun aşılabilir. Bu nedenle disklerin ayrı olması durumunda veri kaybının önüne geçilmiş olur.

Yapı daha da genişletilecek olursa yine aynı yöntemle genişletilmeye devam edilmelidir. Sunuculardan birisi devre dışı olduğunda ya da erişielemez duruma geldiğinde hem veritabanlarına hem de Transaction Log’lara erişim mümkün olacaktır.

Yapı daha fazla genişletildiğinde ortamda üç sunucu barındırıldığında Database Availability Group (DAG) kurulabilir ve yapı genişletilebilir. Bu durumda veritabanların ve Transaction Loglar’ın aynı depolama biriminde olması düşünülebilir. Buna ek olarak her birim için birden fazla veritabanı ve Transaction Log dosyalarının aynı birimde depolandığı ve daha büyük disk boyutlarından yararlanılmasına olanak tanıyan birim başına birden çok veritabanı da yapılandırılabilir. Birden çok küçük veritabanı kullanılabileceğinden disk alanı daha verimli kullanılabilir.

Bu yapıda eğer bir sunucu erişilemez hale gelirse diğer DAG üyelerinden en az iki veritabanı kopyasına sahip olunur. Bu nedenle bir sunucu tamamen erişilemez halde olsa bile herhangi bir hata ile karşılaşılmadan esnekliğe sahip olunmuş olur.

Ayrıca bu yapılandırmalar ile birlikte disk tarafında RAID ve JBOD gibi teknolojilerin de kullanılması fayda sağlayacaktır. Fakat hangi teknolojinin hangi durumda kullanılacağı önemlidir.

DAG kullanılmayan senaryoda:

  • Her zaman RAID kullanılmalıdır.
  • Her zaman database ve transaction log dosyaları ayrı tutulmalıdır.

DAG kullanılan senaryoda:

  • İşletim Sistemi bölümü için her zaman RAID kullanılmalıdır.
  • Database ve transaction log bölümleri için gereksinimler ve aşağıdaki şartlar sağlanırsa JBOD kullanılabilir.
    • Database ve transaction log dosyaları birlikte tutulabilir.
    • Her bir disk bölümünde birden fazla database kullanılabilir.

Exchange Server veritabanları için planlamalar temel olarak bu şekildedir.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın