SCCM 2203 Yenilikleri

Bu makalemde SCCM 2203 ile gelen yeniliklerden bahsedeceğim.

System Center Configuration Manager 2203 Güncelleştirmesi, 2010 ve sonrası sürümleri çalıştıran önceden yüklenmiş siteler için konsol içi bir güncelleştirme olarak uygulanabilir. Ayrıca bu sürüm temel sürüm olduğundan yeni site ortamı kurulumlarını da destekler.

Yeni Configuration Manager özelliklerinden tam olarak faydalanılabilmesi için güncelleştirme sonrası ajanların güncel sürüme yükseltilmesi gerekmektedir.


BULUTA BAĞLI YÖNETİM

Bulut Tabanlı Yazılım Güncelleştirme Noktalarının Tercih Edilmesi

Bu sürüm itibariyle bulut tabanlı kaynağı tercih et seçeneği kullanıldığında şirket içi yazılım güncelleştirme noktası (SUP) üzerinden bir bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) yazılım güncelleştirme noktası için tarama yaptırılabilir. Bu değişiklik uygulanmış olsa bile performans etkisi göz önünde bulunacağından otomatik olarak bulut tabanlı yazılım güncelleştirme noktasına geçiş olmaz.


SİTE ALTYAPISI

İçerik Dağıtımı Durumunun Görselleştirilmesi

Bu sürüm itibariyle içerik dağıtım yolu ve durumu grafik biçiminde izlenebilir. Grafik, dağıtım noktası türü, dağıtım durumu ve ilgili durum mesajları gösterilir. Bu görselleştirme, içerik paketi dağıtımı durumunun daha kolay anlaşılmasını sağlar. Ayrıca aşağıdaki gibi soruların yanıtlanmasına yardımcı olur:

 • Site içeriği başarıyla dağıttı mı?
 • İçerik dağıtımı devam ediyor mu?
 • Hangi dağıtım noktaları içeriği işlemiş durumdadır?

Power BI Rapor Sunucusu Entegrasyonundaki İyileştirmeler

Power BI Rapor Sunucusu entegrasyonu için aşağıdaki iyileştirmeler yapılmıştır:

 • Ocak 2021 sonrasında yayınlanan optimize edilmiş Microsoft Power BI Desktop bu sürüm itibariyle kullanılabilir.
 • Configuration Manager, Mayıs 2021 veya sonrasında sunulmuş Power BI Desktop tarafından kaydedilen raporları doğru bir şekilde işler.

Veri Ambarı Raporlama Tablolarının Senkronizasyondan Hariç Tutulması

Veri ambarını kurulduğunda, site veritabanından bir dizi varsayılan tablo senkronize edilir. Bu tablolar, veri ambarı raporları için gereklidir. Sorunlar giderilirken bu varsayılan tabloların senkronizasyonu durdurulmak istenebilir. Bu sürümden itibariyle, bu gerekli tablolardan bir veya daha fazlası senkronizasyondan hariç tutulabilir.

Yönetim İçgörülerindeki İyileştirmeler

Yönetim İçgörülerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Bu sürüm itibariyle Management Insights’a yeni bir yönetim öngörüleri grubu eklenmiştir. Kullanımdan kaldırılan ve desteklenmeyen özellikler grubu, kullanımdan kaldırılan özelliklerin yönetilmesine ve kaldırılmasına yardımcı olacak kurallar içerir. Ön koşul denetleyicisi, site yüklemeleri ve yükseltmeleri sırasında kullanımdan kaldırılan ve desteklenmeyen özellikleri de denetler. Proaktif Bakım grubuna Windows Server 2012 ve 2012 R2’yi algılamak için yeni bir kural eklenmiştir.


AJAN YÖNETİMİ

Dağıtım Durumu Ajan Bildirim Eylemleri

Bu sürüm itibariyle Deployment Status görünümünden Komut Dosyalarının Çalıştırılması da dahil olmak üzere ajan ajan bildirim eylemleri gerçekleştirilebilir.


KOLEKSİYONLAR

Koleksiyon Referanslarının Silinmesi

Önceki sürümlerde, bağımlı koleksiyonlara sahip bir koleksiyon silineceği zaman, önce bağımlılıkların silinmesi gerekiyordu. Bu nedenle tüm bu koleksiyonları bulma ve silme süreci zor ve zaman alıcı olmaktaydı. Bu sürüm itibariyle bir koleksiyon silindiğinde, bu koleksiyonun bağımlı koleksiyonları da aynı anda incelenebilir ve silinebilir.


YAZILIM GÜNCELLEŞTİRMELERİ

Yazılım Güncelleme Noktaları İçin LEDBAT Desteği

Bu sürüm itibariyle, Yazılım Güncelleme Noktaları için Windows Düşük Ekstra Gecikmeli Arka Plan Aktarımı (LEDBAT) etkinleştirilebilir. LEDBAT, ağ tıkanıklığını kontrol etmeye yardımcı olmak için WSUS’a karşı istemci taramaları sırasında indirme hızlarını ayarlar.

Mevcut Yazılım Güncelleştirmeleri İçin İçeriğin Önceden İndirilmesi

Bu sürüm itibariyle, mevcut dağıtımlara dahil olan yazılım güncellemeleri için içerik önceden indirilebilir. Gerekli dağıtımlar, içeriği varsayılan olarak önceden indirir. Bu yeni ayarın etkinleştirilmesi, yükleme bildirimleri içerik tamamen indirilene kadar Yazılım Merkezi’nde görünmeyeceğinden, istemciler için yükleme bekleme sürelerini azaltır.

Diğer Yazılım Güncelleme Türleri İçin Maksimum Çalışma Süresinin Özelleştirilmesi

Önceki sürümlerde, aşağıdaki güncelleme kategorilerine ait olmayan yazılım güncellemeleri, varsayılan olarak maksimum 60 dakikalık (veya sürüm 2103’ten 10 dakika önce) çalışma süresine sahipti:

 • Windows özellik güncellemeleri
 • Windows özellik olmayan güncellemeler
 • Office 365 güncelleştirmeleri

Bu dürüm itibariyle, üçüncü taraf güncellemeleri de dahil olmak üzere diğer tüm yazılım güncellemeleri için maksimum çalışma süresi özelleştirilebilir.

Dağıtımlar İçin ADR Zamanlama İyileştirmeleri

Bir otomatik dağıtım kuralı (ADR) tarafından oluşturulan dağıtımlar için yazılımın kullanılabilir süresi ve kurulum son tarihi, bu sürüm itibariyle ADR değerlendirmesinin planlandığı ve başladığı zamana göre hesaplanmaktadır. Daha önce bu süreler ADR değerlendirmesinin ne zaman tamamlandığına göre hesaplanmaktaydı. Bu değişiklik, Yazılımın kullanılabilir zamanını ve kurulum son tarihini dağıtımlar için tutarlı ve öngörülebilir hale getirir.

Yazılım Kitaplığı Uç Noktaları İçin Klasör Desteği

Bu sürüm itibariyle, yazılım güncelleme grupları ve paketleri klasörler kullanılarak düzenlenebilir. Bu değişiklik, yazılım güncellemelerinin daha iyi sınıflandırılmasına ve yönetilmesine olanak tanır.

Orchestration Group’ları için Alarmlar

Bu sürüm itibariyle bir Orchestration Grubu başarısız olduğunda Monitoring -> Alerts -> Active Clients bölümünden görüntülenebilir.


UYGULAMA YÖNETİMİ

Uygulama Gruplarında İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle, uygulama grupları bir yayın öncesi özelliği değildir. Bu sürüm, uygulama gruplarına yönelik aşağıdaki geliştirmeleri içerir:

 • Bir uygulama grubu gerektiği gibi bir cihaza veya kullanıcı koleksiyonuna dağıtıldığında, kaynak koleksiyondan kaldırıldığında bunun otomatik olarak kaldırılması belirtilebilir.
 • Uygulama gruplarıyla daha fazla uygulama onay davranışı desteklenir.

Kullanıcı Koleksiyonları İçin Örtük Kaldırma

Configuration Manager sürüm 2107’de, örtük kaldırmayı desteklemek için bir uygulama dağıtımı etkinleştirilebilir. Bu sürüm itibariyle, bu davranış, kullanıcı koleksiyonlarına yapılan dağıtımlar için de geçerlidir. Bir kullanıcı bir koleksiyondaysa uygulama yüklenir. Ardından, kullanıcı koleksiyondan kaldırıldığında uygulama kaldırılır.


İŞLETİM SİSTEMİ DAĞITIMI

Site Görev Sırası Esnasında Bitlocker Kurtarma Parolasının Emaneti

İşletim sistemi birimi için BitLocker kurtarma bilgilerini Configuration Manager’a emanet etmek için bu sürüm itibariyle bir görev dizisinin BitLocker’ı Etkinleştir adımı yapılandırılabilir. Önceki sürümlerde, Active Directory’ye emanet edilmesinin veya görev dizisinden sonra Configuration Manager ajanının BitLocker yönetim ilkesini almasının beklenmesi gerekmekteydi. Bu yeni seçenek, görev dizisi tamamlandığında aygıtın BitLocker tarafından tamamen korunmasını ve işletim sistemi biriminin hemen kurtarılabilmesini sağlar.

Görev Dizileri ve Paketler İçin Özel Simge Desteği

Önceki sürümlerde, görev dizileri ve eski paketler, Yazılım Merkezi’nde her zaman varsayılan bir simge görüntülerdi. Bu sürüm itibariyle, görev dizileri ve eski paketler için özel simgeler eklenebilir. Bu simgeler, bu nesneler dağıtıldığında Yazılım Merkezi’nde görünür. Varsayılan simge yerine özel bir simge, yazılımı daha iyi tanımlamak için kullanıcı deneyimini iyileştirebilir.


UYGULAMA YÖNETİMİ

Örtük Kaldırma İçin İyileştirmeler

Bir güvenlik grubunu temel alan bir kullanıcı koleksiyonuna bir uygulama veya uygulama grubu dağıtılırsa ve örtük kaldırma etkinleştirilirse, bu sürüm itibariyle güvenlik grubundaki değişiklikler dikkate alınır. Site grup üyeliğindeki değişikliği keşfettiğinde, Configuration Manager güvenlik grubundan kaldırılan kullanıcı için uygulamayı kaldırır.


TOPLULUK MERKEZİ

Topluluk Merkezine Yapılan Bir Katkının Silinmesi

Bu sürüm itibariyle, Topluluk Merkezi’ne yapılan katkılar silinebilir.

Arama Filtresi Listesi

Bu sürüm itibariyle, konsol Topluluk Merkezi’nde arama yapılırken kullanılabilecek filtrelerin bir listesini görüntüler.


CONFIGURATION MANAGER KONSOLU

Konsol İçin Karanlık Tema

Bu sürüm itibariyle, Configuration Manager karanlık bir tema sunmaktadır.

Geri Bildirim Göndermek İçin İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle, Configuration Manager konsolu aracılığıyla Microsoft’a gönderilen geri bildirimler kimliği doğrulanmış bir Azure Active Directory (Azure AD) kullanıcı hesabına veya Microsoft Hesabına (MSA) bağlanabilir. Kullanıcı kimlik doğrulaması, Microsoft’un geri bildirimlerin ve tanılama verilerinin gizliliğini sağlamasına yardımcı olur. Geri bildirim düğmesi diğer konsol konumlarında görüntülenmektedir.

Kontrol Panellerindeki İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle, Windows Hizmeti ve Microsoft Edge Management panoları gibi panolar Microsoft Edge WebView2 Runtime’ı kullanmaktadır. Panoları kullanmak için WebView2 konsol uzantısı yüklenir, ardından konsol yeniden açılır.

Konsol Uzantısının Yüklenmesinin Gerekliliği

Bu sürüm itibariyle siteye bağlanmadan önce bir konsol uzantısının yüklenmesi istenebilir. Bir uzantıya ihtiyaç duyulmasının ardından, bir yönetici tarafından bir sonraki başlatılışında uzantı yerel konsol için otomatik olarak yüklenir.

Konsol ve Kullanıcı Deneyimi İyileştirmeleri

Bu sürüm itibariyle konsolda ve kullanıcı deneyiminde yapılan iyileştirmeler aşağıdaki gibidir:

 • Bu sürüm itibariyle Geçici cihaz düğümleri kullanılırken, konsoldaki deneyimi tutarlı hale getirmek için Komut Dosyalarını Çalıştır gibi cihaz eylemleri kullanılabilir.
 • Diğer yönetim öngörüleri kurallarının detaya geçiş eylemleri mevcuttur.
 • Ayrıntılar bölmelerinden daha fazla nesne için kopyala/yapıştır yapılabilir.
 • Ad özelliği, yapılandırma öğeleri, yapılandırma öğesiyle ilgili ilkeler ve uygulamalar için ayrıntılar bölmesine eklenir.
 • Yazılım güncelleme arama sonuçları ve arama kriterleri başka bir düğüme gidildiğinde önbelleğe alınır. All Software Updates düğümüne geri dönüldüğünde, arama kriterleri ve sonuçları son sorgudan itibaren korunur.
 • Software Update Point Component Properties’deki Products ve Classifications sekmelerine bir arama filtresi eklenmiştir.
 • Güvenilmeyen etki alanlarında Active Directory System Discovery ve Active Directory User Discovery yaparken alt kapsayıcılar hariç tutulabilir.
 • Koleksiyonun Azure Active Directory ile eşitlenip eşitlenmediğini belirtmek için koleksiyonlara bir Bulut Eşitleme sütunu eklenmiştir.
 • Collection ID, koleksiyon özeti ayrıntıları sekmesine eklenmiştir.
 • Koleksiyonlar için Properties sayfasındaki Membership Rules bölmesinin boyutu artırılmıştır.
 • Bir görev dizisi için View eylemini kullanırken Run PowerShell Script adımları için View Script seçeneği eklenmiştir.

KULLANIMDAN KALDIRILAN ÖZELLİKLER

Aşağıdaki özellikler bu sürümden itibaren kullanımdan kaldırılmıştır. Microsoft gelecekte bu özellikleri sonlandırmayı planlamaktadır.

 • macOS ve MAC istemci yönetimi için Configuration Manager ajanı
 • Şirket içi MDM ve macOS istemcileri için Site System Rolleri: Kayıt Proxy Noktası ve Kayıt Noktası

Daha önce duyurulduğu gibi, sürüm 2203 aşağıdaki özellikler için desteği bırakmaktadır:

 • Bulut yönetimi ağ geçidini (CMG) Cloud Service (Classic) olarak dağıtma yeteneği. Tüm CMG dağıtımları, bir virtual machine scale set kullanmalıdır.
 • Company Resource Access için aşağıdaki uyumluluk ayarları:
 • Sertifika profilleri ve sertifika kayıt noktası site sistem rolü
 • VPN profilleri
 • Wi-Fi profilleri
 • İş için Windows Hello ayarları
 • E-posta profilleri
 • Ortak yönetim kaynak erişimi iş yükü

DİĞER GÜNCELLEŞTİRMELER

Bu sürümden itibaren, aşağıdaki özellikler artık ön sürüm değildir:

 • Task Sequence hata ayıklayıcı

Bu sürüm, yeni özelliklerin yanı sıra, hata düzeltmeleri gibi diğer değişiklikleri de içerir.

Faydalı olması dileğiyle…

Kaynak : Microsoft

Bir Cevap Yazın