SCCM 2006 Yenilikleri

Bu makalemde SCCM 2006 ile gelen yeniliklerden bahsedeceğim.

System Center Configuration Manager 2006 Güncelleştirmesi, 1810 ve sonrası sürümleri çalıştıran önceden yüklenmiş siteler için konsol içi bir güncelleştirme olarak uygulanabilir.

Yeni Configuration Manager özelliklerinden tam olarak faydalanılabilmesi için güncelleştirme sonrası ajanların güncel sürüme yükseltilmesi gerekmektedir.


MICROSOFT ENDPOINT MANAGER KİRACI EKLENTİSİ

Yönetim Merkezinden Komut Dosyaları

Bu sürüm itibariyle PowerShell komut dosyaları kullanması gereken yardım masası gibi ek çalışanların bulut üzerinden Configuration Manager tarafından yönetilen cihazlarda PowerShell komut dosyalarını gerçek zamanlı olarak çalıştırılmalarına izin verilebilir. Bu durum Configuration Manager yöneticisi tarafından daha önce tanımlanmş ve onaylanmış olan PowerShell scriptlerinin tüm avantajlarını sağlar.

Yönetim Merkezinde Cihaz Zaman Çizelgesi

Configuration Manager, bir cihaz kiracı eki aracılığıyla eşitlendiğinde olayların zamna çizelgesi görülebilir. Bu zaman çizelgesi cihazdaki sorunların giderilmesine yardımcı olabilecek geçmiş etkinlikleri görüntüler.

Yönetim Merkezinde Kaynak Gezgini

Microsoft Endpoint Management yönetim merkezinden kaynak gezgini kullanılarak karşıya yüklenen Configuration Manager cihazlarının envanterleri görüntülenebilir.

Yönetim Merkezinden CMPivot

Yardım masası gibi ek çalışanların buluttan bağımsız Configuration Manager tarafından yönetilen cihazlara gerçek zamanlı sorgular başlatabilmesine ve sonuçları yönetici merkezine döndürmesine izin verilebilir.

Microsoft Endpoint Manager Yönetim Merkezindeki Microsoft Defender Antivirüs İlkeleri

Bu sürüm itibariyle Microsoft Endpoint Manager konsolunda Microsoft Defender virüsten koruma ilkeleri oluşturulabilir ve Configuration Manager koleksiyonlarına dağıtılabilir.

Yönetim Merkezinden Uygulama Kurulumları

Microsoft Endpoint Manager yönetim merkezinden kiracıya bağlı bir cihaz için gerçek zamanlı olarak bir uygulama kurulumu başlatılabilir. Bu sürüm itibariyle cihaz için mevcut olan uygulamaların listesi, cihazın mevcut durumda oturum açmış olan kullanıcısına dağıtılan uygulamaları da içerir.

Kiracı Eklemesi Sırasında Önceden Oluşturulan Azure AD Uygulamalarının İçeri Aktarılması

Bu sürüm itibariyle yeni bir katılım sırasında bir yönetici kiracı ekine katılım sırasında önceden oluşturulmuş bir uygulamayı belirtebilir.


UÇ NOKTA ANALİZİ

Varsayılan Olarak Etkinleştirilmiş Uç Nokta Analitik Veri Toplama

Endpoint Analytics veri toplama istemcisini etkinleştirebilir ve ayarı varsayılan olarak etkindir. Bu ayar yönetilen uç noktaların başlangıç performansı öngörüleri gibi verileri Configuration Manager site sunucusuna göndermesine olanak tanır. Bu değişiklik yalnızca yerel veri toplamayı etkiler. Configuration Manager’da veri yükme etkinleştirilene kadar uç nokta analiz verileri Microsoft Endpoint Manager yönetim merkezine yüklenmez. Yeni varsayılan değer, varsayılan istemci ayarları ve 2006 sürümüne yükseltildikten sonra oluşturulan tüm özel istemci ayarları için geçerlidir.

 • 2002 sürümünden 2006 sürümüne yülseltme işlemi yapılırsa mevcut özel istemci ayarları korunur. Configuration Manager 2002 sürümünde uç nokta analitiği veri toplamayı etkinleştirme için varsayılan değer Hayır’dır.
 • Configuration Manager sürüm 1910 veya önceki sürümden sürüm 2006’ya yükseltme yapılırsa Computer Agent ayar grubunu içeren önceden var olan tüm özel istemci ayarları Endpoint Analytics Veri Toplamayı Etkinleştir için yeni varsayılan değer Evet olarak devralınır.

SİTE ALTYAPISI

VPN Boundary Türü

Uzak istemcileri yönetmeyi basitleştirmek için VPN’lere yeni bir boundary türü oluşturulabilir. Önceden IP adresine veya alt ağa dayalı olarka VPN istemciler için boundaryler oluşturulması gerekmekteydi. Bu yapılandırma alt ağ yapılandırması veya VPN tasarımı nedeniyle zorlayıcı olabilmekte veya mümkün olmayabilmekteydi. Bu sürüm itibariyle bir istemci bir konum isteği gönderdiğinde bu istek ağ yapılandırması hakkında ek bilgiler de içerir. Bu bilgilere dayanarak sunucu, istemcinin VPN’de olup olmadığını belirler.

Uzaktan Çalışanlar İçin Optimize Edilen Management Insight Kuralları

Bu sürüm Uzaktan Çalışanları Optimize Et isimli yeni bir Management Insight grubu ekler. Bu öngörüler uzaktaki çalışanlar için daha iyi denetyimler oluşturulmasına ve altyapının üzerindeki yükün azaltılmasına yardımcı olur. Bu sürümdeki VPN’e odaklı bilgiler:

 • VPN Boundary’lerinin tanımlanması
 • VPN bağlantılı istemcilerin bulut tabanlı içerik kaynaklarını tercih edecek şekilde yapılandırılması
 • VPN tabanlı istemciler için eşler arası içerik paylaşımını deve dışı bırakma

Azure Sanal Masaüstü İçin Geliştirilmiş Destek

Windows 10 Enterprise çoklu ortam platformu geresinim kuralları veya uygulanabilirlik listelerine sahip nesnelerde desteklenen işletim sistemi sürümleri listesinde mevcuttur.

Intranet İstemcilerinin Bir CMG Yazılım Güncelleştirme Noktası Kullanabilmesi

Bu sürüm itibariyle Intranet istemcileri bir boundary’e atandığında bir CMG yazılım güncelleme noktasına erişebilir.


BULUT TABANLI YÖNETİM

Ortak Yönetilen Uygulamalarda Şirket Portali Uygulamasının Kullanılması

Bu sürüm itibariyle şirket portalı Microsoft Endpoint Manager platformalar arası bir portal deneyimi olmuştur. Ortak yönetilen cihazları şirket portalı da kullanacak şekilde yapılandırarak tüm cihazlarda tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlanabilir.

Ortak Yönetim İçin Microsoft Azure China 21ViaNet Kullanımı

Bu sürüm itibariyle ortak yönetim etkinleştirilirken Azure ortamı olarak Azure China Cloud seçilebilir.

Azure AD Uygulaması Gizli Anahtarı Süre Sonu Bildirimi

Azure hizmetleri siteye bulut ekleyecek şekilde yapılandırılırsa Configuration Manager konsolu bu sürüm itibariyle aşağıdaki durumlar için bildirimler görüntüler:

 • Bir veya daha fazla Azure AD uygulaması gizli anahtarının süresi yakında dolacak
 • Bir veya daha fazla Azure AD uygulaması gizli anahtarının süresi doldu

MASAÜSTÜ ANALİZLERİ (DESKTOP ANALYTICS)

Tanılama Veri Etiketlerinde Değişiklik

Windows tanılama verileri için Desktop Analytics gereksinimleriyle daha iyi uyum sağlamak amacıyla bu ayarlar için yeni etiketler eklenmiştir:

Daha önce Gelişmiş düzeyde herhangi bir cihaz yapılandırıldıysa sürüm 2006’ya yükseltme yapıldığında bunlar Opsiyonel (Sınırlı) duruma dönecektir. Bu durumda Microsoft’a daha az veri gönderilir. Bu değişiklik Desktop Analytics’te görülenleri etkilememektedir.


GERÇEK ZAMANLI YÖNETİM

CMPivot Geliştirmeleri

CMpivot’ta aşağıdaki iyileştirmeler yapılmıştır.

 • Konsolda CMPivot ve bağımsız CMPivot birleştirildi
 • Bir koleksiyon seçmek veya oluşturmak zorunda kalmadan CMPivot’u tek bir cihazda ya da birden fazla cihazda çalıştırmak
 • CMPivot sorgu sonuçlarından tek bir cihaz ya da birden fazla cihaz seçilebilir ardından seçim kapsamına giren ayrı bir CMPivot örneği başlatılabilir 

İSTEMCİ YÖNETİMİ

İstemcinin Ölçülü Bir Bağlantıya Kurulumu ve Yükseltilmesi

Önceki sürümlerde cihaz bir ölçülü ağa bağlıysa yeni istemciler yüklenememekteydi. Mevcut istemciler için yalnızca tüm istemci iletişimine izin verildiyse yükseltilir. Ölçülen bir ağda sıklıkla dolaşımda olan cihazlar için yönetilmez veya daha eski bir istemci sürümünde olur. Bu sürüm itibariyle tarifeli internet bağlantılarında istemci iletişimi istemci ayarı İzin Ver veya Sınırla olarak ayarlandığında istemci kurulabilir veya yükseltilebilir.  Bu ayarla istemcinin güncel kalmasına izin verilebilir fakat yine de ölçülü bir ağda istemci iletişimi yönetilebilir. Yeni bir istemci kurulumunun davranışını tanımlamak için yeni bir ccmsetup parametressi /AllowMetered vardır. CCMsetup için ölçülü bir ağda istemci iletişimine izin verildiğinde içerik indirilir siteye kaydolur ve ilk ilke indirilir. Daha fazla istemci iletişimi bu ilkeden istemci ayarlarının yapılandırılmasını takip eder.

Cihaz Yeniden Başlatmalarını Yönetmeye Yönelik İyileştirmeler

Configuration Manager cihaz yeniden başlatmalarını yönetmek ve bildirimleri yeniden başlatmak için birçok seçenek sunar. Bu sürüm itibariyle bir dağıtım gerektiğinde cihazların otomatik olarak yeniden başlatılmasını önlemek için bir istemci ayarı yapılandırılabilir. Bu ayar daha fazla kontrol sağlar. Varsayılan olarak Configuration Manager bir cihazı yeniden başlatmaya zorlayabilir istemci ayarı etkindir. Bu nedenle Configuration Manager yine de cihazları Configuration Manager yine de cihazları yeniden başlatmaya zorlayabilir. Bu ayar yalnızca yeniden başlatma gerektiren uygulama, yazılım güncelleştirmesi ve paket dağıtımları için geçerlidir.


UYGULAMA YÖNETİMİ

CMG Aracılığıyla Mevcut Uygulamalardaki İyileştirmeler

Bu sürüm Yazılım Merkezi ve Azure Active Directory (Azure AD) kimlik doğrulamasıyla ilgili bir sorunu giderir. Önceki sürümlerde Intranet üzerinde olduğu algılanan ancak bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) aracılığıyla iletişim kuran bir istemci için Yazılım Merkezi Windows kimlik doğrulamasını kullanırdı. Bu durumda kullanıcı tarafından kurulabilen uygulamaların listesinin alınması başarısız olmaktaydı. Bu sürüm itibariyle Azure AD’ye katılan cihazlar için Azure Active Directory (Azure AD) kimliği kullanılır. Bu cihazlar bulut bağlantılı veya hibrit bağlantılı olabilir.

Kurumlar İçin Microsoft 365 Uygulamaları

Office 365 ProPlus 21 Nisan 2020 tarihinde İşletmeler için Microsoft 365 Uygulamaları olarak yeniden adlandırıldı. 2006 sürümü itibariyle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 • Configuration Manager konsolu yeni adı kullanacak şekilde güncellendi
  • Bu değişiklik Microsoft 365 Uygulamaları için güncelleme kanalı adlarını da içerir.
 • Bir veya daha fazla otomatik dağıtım kuralının Microsoft 365 Uygulamaları güncelleştirmeleri için Başlık ölçütlerinde kullanılmayan kanal adlarına atıfta bulunup bulunmadığını bildirmek için konsola başlık bildirimi eklendi.

İŞLETİM SİSTEMİ DAĞITIMI

Bulut Tabanlı İçerik İçin Görev Dizisi Medya Desteği

Bu sürüm itibariyle görev dizisi medyası bulut tabanlı içeriği indirebilir. Örneğin, uzaktaki bir ofisteki bir kullanıcıya cihazını yeniden görüntülemesi için bir USB anahtarı gönderilir. Yerel bir PXE sunucusu olan fakat cihazların mümkün olduğunca bulut hizmetlerine öncelik verilmesinin istendiği bir ofis için de bu durum geçerlidir. Büyük işletim sistemi dağıtımı içeriğini indirmek için WAN’ı daha fazla değerlendirmek yerine bu sürüm itibariyle önyükleme medyası ve PXE dağıtımları bulut tabanlı kaynaklardan içerik alabilir. Bu duruma içerik paylaşmak için etkinleştirilen bir bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) örnek olarak verilebilir.

Not: Aygıtın yine de bir yönetim noktasına Intranet bağlantısına ihtiyacı vardır.

CMG Aracılığıyla Görev Dizilerin İyileştirmeler

Bu sürüm görev dizilerini bir bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) aracılığıyla iletişim kuran cihazlara dağıtmak için aşağıdaki geliştirmeleri içerir:

 • İşletim Sistemi Dağıtımı Desteği: Bir işletim sistemini dağıtmak için bir önyükleme görüntüsü kullanan bir görev dizisiyle CMG aracılığıyla iletişim kuran bir cihaza dağıtılabilir. Bu işlemi için kullanıcının görev dizisini Yazılım Merkezi’nden başlatması gerekir.
 • Bu sürüm Configuration Manager 2002 sürümündeki bilinen iki sorunu giderir. Aşağıdaki durumlarda CMG aracılığıyla iletişim kuran bir cihazda bir görev dizisi çalıştırılabilir:
  • Toplu kayıt belirteci ile kaydedilen bir çalışma grubu cihazı
  • Site Gelişmiş HTTP ve yönetim noktası HTTP olarak yapılandırılabilir.

BitLocker Görev Dizisi Adımlarında İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle BitLocker’ı Etkinleştir ve BİtLocker Ön Hazırlığı görev dizisi adımlarında disk şifreleme modu belirtilebilir. Varsayılan olarak adımlar işletim sistemi sürümü için varsayılan şifreleme yöntemini kullanmaya devam eder.

BitLocker’ı etkinleştir adımı bu sürüm itibariyle TPM’si olmayan veya TPM’nin etkinleştirilemediği bilgisayarlar için bu adımı Atla ayarını da içerir. Bu ayar etkinleştirildiğinde adım TPM’si olmayan bir cihazda veya başlatılmayan bir TPM’de oluşacak hata durumunda hatayı günlüğe kaydeder ve görev dizisi devam eder. Bu ayar BitLocker’ı tam olarak desteklemeyen cihazlarda görev dizisi davranışını yönetmeyi kolaylaştırır.

İşletim Sistemi Dağıtımı İçin Yönetim Öngörü Kuralları

Görev dizisi ilkesinin boyutu 32 MB’ı aştığında istemci büyük ilkeyi işleyemez. İstemci daha sonra görev dizisi dağıtımını çalıştıramaz. Bu sürüm görev dizilerinin ilke boyutunun yönetilmesine yardımcı olmak için aşağıdaki yönetim öngörülerini içerir:

 • Büyük görev dizileri maksimum ilke boyutunun aşılmasına katkıda bulunabilir
 • Görev dizileri için toplam ilke boyutu ilke sınırını aşıyor

İpucu: Bu kurallar İşletim Sistemi Dağıtımı için yeni bir gruptadır. Kullanılmayan önyükleme görüntüleri için mevcut kural da artık bu gruptadır.

İşletim Sistemi Dağıtımı İçin Yönetim Öngörü Kuralları

Bu sürüm işletim sistemi dağıtımına yönelik aşağıdaki ek geliştirmeleri içerir:

Diski Biçimlendir ve Böl adımının hedefini belirlemek için bir görev dizisi değişkeni kullanılabilir. Bu yeni değişken seçeneği dinamik davranışlara sahip daha karmaşık görev dizilerini destekler. Örneğin özel bir komut dosyası diski algılayabilir ve değişkeni donanım türüne göre ayarlayabilir. Ardından, farklı donanım türleri ve bölümleri yapılandırmak için bu adımın birden çok örneğini kullanabilirsiniz.

Check Readliness adımı artık cihazın UEFI kullanıp kullanmadığını belirlemek için bir kontrol içermektedir. Ayrıca yeni bir salt okunur görev dizisi değişkeni olan _TS_CRUEFI ‘yi de içerir.

Daha ayrıntılı ilerleme bilgisi göstermek için görev dizisi ilerleme penceresi etkinleştirilirse bu sürüm itibariyle devre dışı bırakılmış bir grupta etkinleştirilmiş adımları sayılmaz. Bu değişiklik ilerleme tahmininin daha kesin olmasına yardımcı olur.

Daha önce bir aygıtı Windows 10’a yükseltmek için bir görev sırasında son Windows yapılandırma aşamalarından biri sırasında bir komut istemi penceresi açılmaktaydı. Pencere kullanıma hazır Windows deneyiminin (OOBE) en üstündeydi ve kullanıcılar yükseltme sürecini kesintiye uğratmak için pencereyle etkileşime girebiliyordu. BU sürüm itibariyle Configuration Manager’daki SetupCompleteTemplate.cmd ve SetupRollBackTemplate.cmd komut dosyaları bu komut istemi penceresini gizlemek için bir değişiklik içerir.

Bazı istemciler, IProgressUI::ShowMessage yöntemini kullanarak özel görev dizisi arabirimleri oluşturur. Fakat bu kullanıcının yanıtı için bir değer döndürmez. Bu sürüm IProgressUI::ShowMessageEx yöntemini ekler. Bu yeni yöntem mevcut yönteme benzer ancak aynı zamanda yeni bir tamsayı sonuç değişkeni olan pResult ‘u içerir.


KORUMA

Uç Nokta Koruma İlkeleri İçin CMG Desteği

Bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) uç nokta koruma ilkelerini desteklerken cihazların şirket içi etki alanı denetleyicilerine erişmesi gerekiyordu. Bu sürüm itibariyle bir CMG aracılığıyla iletişim kuran istemciler Active Directory’e aktif bir bağlantı olmadan hemen uç nokta koruma ilkeleri uygulanabilir.

Hiyerarşiler İçin BitLocker Yönetim Desteği

Bu sürüm itibariyle self servis portalı ve yönetim ve izleme web sitesi merkezi yönetim sitesinde kurulabilir.


CONFIGURATION MANAGER KONSOLU

Community Hub ve GitHub

Bilgi Teknolojileri Yönetici Topluluğu yıllar içinde zengin bir bilgi birikimi geliştirdi. Komut dosyaları ve raporlar gibi öğeleri sıfırdan yeniden oluşturmak yerine herkesin birbiriyle paylaşabileceği bir Configuration Manager Topluluk Merkezi oluşturuldu. Bu şekilde başkalarının çalışmalarında yararlanılarak uzun sürecek çalışmalardan tasarruf edilebilir. Topluluk merkezi başkalarının çalışmalarını temel alarak ve başkalarının sizin çalışmalarınızı geliştirmesini sağlayarak yaratıcılığı teşvik eder. GitHub halihazırda paylaşım için oluşturulmuş endüstri çapında süreçlere ve araçlara sahiptir. Bu sürüm itibariyle topluluk merkezi bu yeni topluluğu yönlendirmek için temel parçalar olarak bu araçlardan doğrudan Configuration Manager konsolu üzerinden yararlanabilir. İlk sürüm için topluluk merkezinde kullanıma sunulan içerik yalnızca Microsoft tarafından yüklenmiştir.

Topluluk Merkezi Öğelerine Doğrudan Bağlantılar

Doğrudan bir bağlantıyla Configuration Manager konsolu Community Hub nodundaki öğelere kolayca gidebilir ve bu öğelere başvuru yapılabilir.

Microsoft’tan Bildirimler

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager konsolunda Microsoft’tan bildirim alma seçilebilir. Bu bildirimler yeni veya güncellenmiş özellikler, Configuration Manager ve bağlı hizmetlerde yapılan değişiklikler ve düzeltilmesi için eylem gerektiren sorunlar hakkında bilgi sahibi olunmasına yardımcı olur.

PowerBI Örnek Raporları

BU sürüm itibariyle PowerBI Rapor Sunucusu Configuration Manager raporlaması ile entegre edildiğinde örnek PowerBI raporları mevcut olacaktır. Aşağıdaki örnek raporlar indirilip kurulabilir:

 • Yazılım Güncellemesi Uyumluluk Durumu
 • Yazılım Güncellemesi Dağıtım Durumu

DESTEKLENMEYEN İŞLETİM SİSTEMLERİ

İlk defa 1906 sürümünde duyurulduğu gibi 2006 sürümü aşağıdaki istemci işletim sistemi sürümleri için desteği bırakmıştır.

 • Windows CE 7.0
 • Windows 10 Mobile
 • Windows 10 Mobile Enterprise

Faydalı olması dileğiyle…

Kaynak : Microsoft

Bir Cevap Yazın