Exchange Server 2016  Kurulumu – Öngereksinimlerin Karşılanması

Exchange Server 2016 kurulumu öncesinde bazı öngereksinimlerin karşılanması gerekir.

Önemli: Bu öngereksinimler karşılanırken kullanıcı hesabının Enterprise Admins, Domain Admins ve Schema Admins gruplarına dahil olması gerekir.

Exchange Server 2016 Sunucu Öngereksinimleri

Gerekli Uygulamaların Kurulumu

Exchange Server 2016 kurulumu öncesinde öngereksinimlerin karşılanması için aşağıdaki yazılımların sunucuda kurulmuş olması gerekir. Bu yazılımlar aşağıda belirtilen sırayla kurulur.

  • .NET Framework 4.8
  • 13 Aralık 2016 (KB3206632) güvenlik güncelleştirmesi (Bu güncelleştirme sadece Windows Server 2016 sürümü Aralık 2016 öncesi olan sunucular için gereklidir.)
  • Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012
  • Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2013
  • IIS URL Rewrite Module (Bu modül sadece Cumulative Update 22 veya sonrası kurulumlarda gereklidir.)
  • Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit

.NET Framework 4.8 Kurulumu

.NET Framework 4.8 kurulum adımları aşağıdaki gibidir.

.NET Framework 4.8 uygulaması çalıştırılır.

User Access Control uygulamanın cihazda değişiklik yapmasına izin verip vermediğimizi sorduğunda Yes ile devam edilir.

Kurulum için dosyalar genişletiliyor.

Lisans anlaşması onaylanıp Install ile kurulum başlatılır.

Kurulum tamamlandığında Finish ile bitirilir.

Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012

Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012 kurulum adımları aşağıdaki gibidir.

Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012 uygulaması çalıştırılır.

Lisans koşulları kabul edilip Install ile kurulum başlatılır.

User Access Control uygulamanın cihazda değişiklik yapmasına izin verip vermediğimizi sorduğunda Yes ile devam edilir.

Kurulum tamamlandığında Close ile bitirilir.

Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2013

Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2013 kurulum adımları aşağıdaki gibidir.

Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2013 uygulaması çalıştırılır.

Lisans koşulları kabul edilip Install ile kurulum başlatılır.

User Access Control uygulamanın cihazda değişiklik yapmasına izin verip vermediğimizi sorduğunda Yes ile devam edilir.

Kurulum tamamlandığında Close ile bitirilir.

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit kurulum adımları aşağıdaki gibidir.

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit uygulaması çalıştırılır.

User Access Control uygulamanın cihazda değişiklik yapmasına izin verip vermediğimizi sorduğunda Yes ile devam edilir.

Dosyaların kopyalanma işlemi tamamlandıktan sonra kurulacak uygulamaların listesi görüntülenir. Next ile devam edilir.

Lisans koşulları kabul edilip Install ile kurulum başlatılır.

Kurulum tamamlandığında Finish ile bitirilir.

Gerekli Sunucu Rollerinin Kurulumu

Sunucuya gerekli rollerin kurulumu için PowerShell komutu yetkili bir hesapla çalıştırılır.

Install-WindowsFeature NET-Framework-45-Features, Server-Media-Foundation, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Active Directory Şemasının Genişletilmesi

Exchange Server 2016 kurulumu öncesinde Active Directory şemasının genişletilmesi gerekir. Şema genişletme işlemi komut istemi yönetici haklarıyla çalıştırılarak aşağıdaki komutla yapılır. Exchange Server 2016 kurulum dosyaları hangi dosya yolundaysa o dosya yoluna gidildikten sonra komut çalıştırılır. Örnekte kurulum dosyaları G sürücüsündedir.

Exchange Server 2016 CU22 öncesi için

Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareSchema

Exchange Server 2016 CU22 sonrası için

Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareSchema

Parametrede DiagnosticDataOFF kullanılırsa Microsoft’a veri gönderilmez. DiagnosticDataON kullanılırsa Microsoft’a veri gönderimi yapılır.

Active Directory’nin Hazırlanması

Exchange Server 2016 kurulumu öncesinde Active Directory hazırlanması gerekir. Active Directory hazırlama işlemi komut istemi yönetici haklarıyla çalıştırılarak aşağıdaki komutla yapılır. Exchange Server 2016 kurulum dosyaları hangi dosya yolundaysa o dosya yoluna gidildikten sonra komut çalıştırılır. Örnekte kurulum dosyaları G sürücüsündedir.

Exchange Server 2016 CU22 öncesi için

Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareAD /OrganizationName:"EMRES"

Exchange Server 2016 CU22 sonrası için

Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareAD /OrganizationName:"EMRES"

DiagnosticDataOFF kullanılırsa Microsoft’a veri gönderilmez. DiagnosticDataON kullanılırsa veri gönderimi yapılır.

Active Directory Forest’ında birden fazla domain mevcutsa domainlerin tümünü hazırlamak için komut istemi yönetici haklarıyla çalıştırılarak aşağıdaki komut kullanılır. Exchange Server 2016 kurulum dosyaları hangi dosya yolundaysa o dosya yoluna gidildikten sonra komut çalıştırılır.

Exchange Server 2016 CU22 öncesi için

Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareAllDomains

Exchange Server 2016 CU22 sonrası için

Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareAllDomains

Parametrede DiagnosticDataOFF kullanılırsa Microsoft’a veri gönderilmez. DiagnosticDataON kullanılırsa veri gönderimi yapılır.

Böylece Exchange Server 2016 öngereksinimleri karşılanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Exchange Server 2016  Kurulumu – Öngereksinimlerin Karşılanması” için bir yorum

Bir Cevap Yazın