Exchange Server 2016 Kurulumu – Kurulum

Exchange Server 2016 kurulumuna başlamadan önce hem Active Directory’de hem de Exchange Server 2016 kurulacak sunucuda bazı öngereksinimlerin karşılanması gerekir. Öngereksinimlere ve bu öngereksinimlerin nasıl karşılanacağına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Exchange Server 2016 Öngereksinimleri

Exchange Server 2016  Kurulumu – Öngereksinimlerin Karşılanması

Exchange Server 2016 öngereksinimlerinin karşılanmasının ardından kurulum işlemlerine başlanabilir. Kurulum adımları aşağıdaki gibidir.

Kurulumun başlatılması için Exchange Server 2016 kurulum dosyalarının bulunduğu dosya yolundan ya da kurulum ISO’su mount edilerek setup.exe uygulaması yönetici haklarıyla çalıştırılır.

User Access Control uygulamanın cihazda değişiklik yapmasına izin verip vermediğimizi sorduğunda Yes ile devam edilir.

Kurulum Exchange Server güncelleştirmelerinin alınmasını isteyip istemediğimizi sorar. Örnekte güncelleştirmeler alınmadan devam edilmiştir. Don’t check for updates right now seçilip Next ile devam edilir.

Kurulum için gerekli dosyalar kopyalanır.

Dosya kopyalama işleminin ardından kuruluma hazırlık aşaması başlar.

Introduction bölümünde bazı temel bilgiler bulunmaktadır. Next ile devam edilir.

License Agreement bölümünde Lisans sözleşmesi kabul edilir ve Next ile devam edilir.

Recommended Settings bölümünde hatalar ve çözümlerinin otomatik kontrolü için Microsoft’a online veri gönderimi sağlanmasının istenilip istenilmediği sorulur. Bu bölüm isteğe bağlıdır. Örnekte Don’t use Recommended Settings seçilip hatalar ve çözümleri için Microsoft’a veri gönderimi sağlanmamıştır. Bu ayar kurulum sonrası değiştirilebilir.

Server Role Selection bölümünde kurulacak Exchange Server rolü seçilir.

Bu rollerin kullanım amaçlarını Exchange Server 2016 Öngereksinimleri makalesindeki Exchange Server 2016 Sunucu Öngereksinimleri başlığı altında bulabilirsiniz.

Örnekte Mailbox Role seçilmiştir. Next ile devam edilir.

Installation Space and Location bölümünde Exchange Server kurulumunun yapılacağı dosya yolu seçilir. Next ile devam edilir.

Malware Protection Settings bölümünde postalar içerisinde bulunabilecek zararlı yazılımların tespiti için taramanın açık mı kapalı olacağı seçilir. Eğer zararlı yazılım taraması için ortamda başka ürün kullanılıyorsa zararlı yazılım tespiti kapatılarak devam edilebilir. Ortamda zararlı yazılım tespit edecek başka bir uygulama bulunmuyorsa bu seçim No olarak seçilir ve Next ile devam edilir.

Readiness Checks bölümünde öngereksinimlerin kontrolü yapılır.

Öngereksinimlerin kontrolü tamamlandıktan sonra Install ile kurulum başlatılır.

Kurulum tamamlandığında Finish ile kurulum bitirilir.

Exchange Server Yönetim Merkezine giriş için başlat menüsünden önce Exchange Server 2016 seçilir ardından Exchange Administrative Center çalıştırılır.

Exchange Admin Center’a giriş yapmak için kullanıcı adı ve parola yazılır ve Sign In tıklanır.

Kurulum tamamlandığında Exchange Server üzerinde otomatik olarak bir veritabanı oluşacak ve bu veritabanında kurulumu yapan kullanıcının posta kutusu otomatik olarak oluşacaktır.

Kurulum komutla yapılmak istenirse

Exchange Server 2016 CU21 ve öncesi için aşağıdaki komut kullanılabilir. Organization Name bölümündeki organizasyon ismi sizin tercihiniz olacaktır. Örnekte EMRES olarak belirlenmiştir.

Setup.exe /mode:Install /role:Mailbox /OrganizationName:EMRES /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Exchange Server 2016 CU22 ve sonrası için aşağıdaki komut kullanılabilir. Organization Name bölümündeki organizasyon ismi sizin tercihiniz olacaktır. Örnekte EMRES olarak belirlenmiştir.

Setup.exe /mode:Install /role:Mailbox /OrganizationName:EMRES /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF

Böylece Exchange Server 2016 kurulum işlemleri tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın