SCCM 2012’de İşletim Sistemi Dağıtımı (OS Deployment)

System Center Configuration Manager yazılımının en güçlü özelliklerinden birisi de işletim sistemi dağıtımıdır. Bu sürümde gelen yeni özellikler aşağıdaki gibidir :

 • Windows WIM imajlarının içerisinde windows güncellemeleri de eklenebilme.
 • Daha gelişmiş bir görev oluşturma sihirbazı sayesinde prestart komutları içerebilme.
 • Tek bir görevi birden fazla işletim sistemi dağıtımı için kullanılabilme.
 • User State Migration Tool (USMT) 4.0 desteği.
 • İşletim sistemi dağıtımı yapılırken uygulama kurulumu da isteniyorsa “software library” den uygulama alınabilmesi.
 • Kullanıcıların bilgisayarlarına özgün işletim sistemi dağıtımı yapılabilmesi.

İşletim sistemi dağıtımı için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir :

 1. DC ve SCCM tarafındaki öngereksinimlerin karşılanması
 2. PXE özelliğinin aktif hale getirilmesi
 3. İşletim sistemi paketinin hazırlanması
 4. Boot edilecek imaj dosyasının oluşturulması
 5. Boot Image’ların Konfigüre Edilmesi
 6. SCCM agent paketinin hazırlanması
 7. Sürücülerin boot image içine yerleştirilmesi
 8. İşletim sistemi kurulumu için görev (Task) oluşturma
 9. İşletim Sistemi Dağıtımı

DC ve SCCM Öngereksinimlerinin Karşılanması

DC sunucusuna ya da DHCP Server rolü yapılması istenilen herhangi bir sunucuya DHCP Server rolü kurulmalıdır. Kurulum tamamlandıktan sonra PXE boot yapacak bütün makinelerin DHCP’den IP alıp , SCCM sunucusunu bulup bu sunucu üzerinden PXE boot işlemini gerçekleştirebilmesi için DHCP’nin Scope Options’una girilip

066         Boot Server Host Name     SCCM2012.emres.com

067         Bootfile Name                      \boot\x86\wdsnbp.com

opsiyonları eklenir. Aksi taktirde PXE boot yapan bilgisayarlar DHCP’den IP aldıktan sonra SCCM sunucusunu bulamayacak ve image’ı alamayacaktır.

6.1. -01 DC ve SCCM 2012 Tarafındaki Öngereksinimlerin Karşılanması

SCCM sunucusuna Windows Deployment Services (WDS) rolü kurulmalıdır.

Bu şekilde öngereksinimler tamamlanmış olur.

PXE Özelliğinin Aktif Edilmesi

İşletim sistemi dağıtımı için öncelikle bölgedeki sunucuda PXE özelliğinin aktif edilmesi gereklidir. Bu işlem için :

 • Administration -> Overview -> Site Configuration -> Servers and Site System Roles -> Site Sunucusu seçilir -> Site System Roles’den Distribution Point sağ tık -> Properties
6.2. -01 PXE Özelliğinin Aktif Edilmesi
 • PXE sekmesinde
  • Enable PXE support for clients işaretlenir.
  • Bu işlem için bazı portların açılması gerektiği uyarısı alınır. Yes seçilerek portlar açılır.
  • Allow the distribution point to respond to incoming PXE requests dağıtım noktasının PXE isteklerine cevap verilmesi için seçilir.
  • Enable unknown computer support bilinmeyen bilgisayarların da desteklenmesi için seçilir.
  • Require a password when computers use PXE üzerinden işletim sistemi dağıtılacak bilgisayarda kurulum yapılmadan önce parola sorulması için seçilir ve parola belirlenir.
  • User Device Affinity’de kullanıcı aygıt ilişkisi belirlenir. Allow user device affinity with automatic approval seçilirse kullanıcı aygıt ilişkisi otomaik olarak onaylanır.
  • Network Interfaces’de tüm network interfacelerinden gelen PXE isteklerinin cevaplanması istendiğinden Respond to PXE requests on all network interfaces seçilir.
  • Specify the PXE server response delay (seconds) PXE serverın cevap gecikme süresi saniye cinsinden belirtilebilir. Default olarak 0’dır. OK ile bitirilir.
6.2. -02 PXE Özelliğinin Aktif Edilmesi

Bu işlemler sonrasında PXE özelliği aktif edilmiş olur.

İşletim Sistemi Paketinin Hazırlanması

İşletim sistemi paketinin hazırlanması konusunda dağıtımı yapılacak örnek işletim sistemi olarak Windows 7 x64 işletim sistemi seçilmiştir.

 • Windows 7 x64 DVD’si içerisinde bulunan tüm kurulum dosyaları SCCM sunucusu üzerinde paylaşılan bir yola kopyalanır. Bu klasörde Administrator kullanıcısı için Full Control ve Everyone kullanıcısı için Read yetkisi verilir.
6.3. -01 İşletim Sistemi Paketinin Hazırlanması
 • Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Operating Systems -> Operating Systems Installers’a sağ tık -> Add Operating System Installer seçilir.
6.3. -02 İşletim Sistemi Paketinin Hazırlanması
 • Data Source bölümünde işletim sistemi dosyalarının kopyalandığı yolun UNC adresi belirtilir. Next ile devam edilir.
6.3. -03 İşletim Sistemi Paketinin Hazırlanması
 • General bölümünde eklenecek installer için isim , versiyon ve açıklama bilgileri belirtilir. Next ile devam edilir.
6.3. -04 İşletim Sistemi Paketinin Hazırlanması
 • Completion bölümünde installer’ın hatasız olarak oluşturulduğu görülür. Close ile bitirilir.
6.3. -05 İşletim Sistemi Paketinin Hazırlanması

İşletim Sistemi Installer’ı oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra Installer’ın dağıtım noktası belirlenir.

 • Oluşturulan installer sağ tıklanır ve Distribute Content seçilir.
6.3. -06 İşletim Sistemi Paketinin Hazırlanması
 • General bölümünde dağıtımının yapılması istenilen işletim sistem içerik olarak görülmektedir. Next ile devam edilir.
6.3. -07 İşletim Sistemi Paketinin Hazırlanması
 • Content Destination bölümünde dağıtımı yapması istenilen Distribution Point eklenir.
6.3. -08 İşletim Sistemi Paketinin Hazırlanması
 • Completion bölümünde dağıtım noktasının hatasız olarak oluşturulduğu görülür. Close ile bitirilir.
6.3. -09 İşletim Sistemi Paketinin Hazırlanması

Bu noktada işletim sistemi dosyaları SCCM sunucusuna eklenmiş ve işletim sisteminin hangi noktadan dağıtılacağı belirlenmiş olur.

Boot Edilecek Image Dosyasının Oluşturulması

Boot edilecek image dosyasının düzenlenmesi bilgisayarların ilk bu dosya üzerinden açılacak olması ve işlemlerin ilk olarak bu dosya üzerinden başlaması nedeniyle önemlidir.

 • Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Operating Systems -> Operating Systems Images’a sağ tık -> Add Operating System Image seçilir.
6.4. -01 Boot Edilecek Image Dosyasının Oluşturulması
 • Data Source bölümünde dağıtımı yapılacak işletim sisteminin bulunduğu klasördeki install.wim dosyasının UNC yolu belirtilir. Örnekte bu yol \\SCCM2012\os\ISO\Windows 7 Enterprise x64 EN\sources\install.wim ‘dir.
6.4. -02 Boot Edilecek Image Dosyasının Oluşturulması
 • General bölümünde işletim sistemi image dosyası için isim , versiyon ve açıklama bilgisi belirtilir.
6.4. -03 Boot Edilecek Image Dosyasının Oluşturulması
 • Completion bölümünde image’ın hatasız olarak oluşturulduğu görülür. Close ile bitirilir.
6.4. -04 Boot Edilecek Image Dosyasının Oluşturulması

Böylece işletim sistemi image’ı oluşturulmuş olur.

6.4. -05 Boot Edilecek Image Dosyasının Oluşturulması

İşletim Sistemi Image’ı oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra image’ın dağıtım noktası belirlenir.

 • Oluşturulan image sağ tıklanır ve Distribute Content seçilir.
6.4. -06 Boot Edilecek Image Dosyasının Oluşturulması
 • General bölümünde dağıtımının yapılması istenilen işletim sistem içerik olarak görülmektedir. Next ile devam edilir.
6.4. -07 Boot Edilecek Image Dosyasının Oluşturulması
 • Content Destination bölümünde dağıtımı yapması istenilen Distribution Point eklenir.
6.4. -08 Boot Edilecek Image Dosyasının Oluşturulması
 • Completion bölümünde dağıtım noktasının hatasız olarak oluşturulduğu görülür. Close ile bitirilir.
6.4. -09 Boot Edilecek Image Dosyasının Oluşturulması

Böylece işletim sistemi image’ı için dağıtım noktası belirlenmiş olur.

6.4. -10 Boot Edilecek Image Dosyasının Oluşturulması

Boot Image’ların Konfigüre Edilmesi

PXE isteği gönderen makinelerin boot edilebilmesi için Boot Image’lara ihtiyaç duyulmaktadır. Boot image (x64) ve Boot image (x86) isimleriyle iki adet boot image SCCM’de mevcuttur. Bu Boot Image’ların PXE isteklerine cevap verebilmesi için konfigüre edilmesi gerekmektedir.

 • Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Operating Systems -> Boot Images -> Boot image (x64) sağ tık -> Properties seçilir.
6.5. -01 Boot Image’ların Konfigüre Edilmesi
 • Customization sekmesinde Enable command support seçilmesi önerilir. Bu seçenek seçildiğinde işletim sistemi dağıtımı sırasında karşılaşılabilecek hatalar için loglar komut satırından F8 tuşu yardımıyla okunabilir. Ayrıca bu loglar trace32 log aracında incelenebilir. Distribution noktalarının güncellenmesiyle ilgili gelen soruya Yes denilip devam edilir.
6.5. -02 Boot Image’ların Konfigüre Edilmesi
 • Distribution Point’in Update işlemi tamamlanır.
6.5. -03 Boot Image’ların Konfigüre Edilmesi
 • Completion bölümünde dağıtım noktasının hatasız olarak güncellendiği görülür. Close ile bitirilir.

Boot image (x64) üzerinde yapılan işlemlerin Boot image (x86) için de yapılması gerekmektedir.

6.5. -04 Boot Image’ların Konfigüre Edilmesi

Boot Image oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra boot image’ın dağıtım noktası belirlenir.

 • Oluşturulan image sağ tıklanır ve Distribute Content seçilir.
6.5. -05 Boot Image’ların Konfigüre Edilmesi
 • General bölümünde dağıtımının yapılması istenilen Boot Image içerik olarak görülmektedir. Next ile devam edilir.
6.5. -06 Boot Image’ların Konfigüre Edilmesi
 • Content Destination bölümünde dağıtımı yapması istenilen Distribution Point eklenir.
6.5. -07 Boot Image’ların Konfigüre Edilmesi
 • Completion bölümünde dağıtım noktasının hatasız olarak oluşturulduğu görülür. Close ile bitirilir.
6.5. -08 Boot Image’ların Konfigüre Edilmesi
6.5. -09 Boot Image’ların Konfigüre Edilmesi

Tüm bu işlemlerin Boot image (x86) için de yapılması gerekmektedir.

SCCM 2012 Agent Paketinin Hazırlanması

Boot Image hazırlandıktan sonra işletim sistemi dağıtımının içerisine SCCM agent’ı eklenir. Böylece işletim sistemi yüklendiğinde SCCM agent’ı da yüklenmiş olur. Agent’ın yüklenmesi için

 • Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Application Management -> Packages’a sağ tık -> Create Package from Definition seçilir.
6.6. -01 SCCM 2012 Agent Paketinin Hazırlanması
 • Package Definition bölümünde paket tanımı yapılır. Bu bölümde
  • Publisher’da Microsoft seçilir.
  • Package definition’da Configuration Manager Client Upgrade seçilir. Next ile devam edilir.
6.6. -02 SCCM 2012 Agent Paketinin Hazırlanmas
 • Source Files bölümünde paketin kaynak dosyalarının nereden alınacağı seçilir. Örnekte kaynak dosyalarının her zaman kaynak klasöründen alınması istendiğinden Always obtain source files from a source folder seçilmiştir. Next ile devam edilir.
6.6. -03 SCCM 2012 Agent Paketinin Hazırlanmas
 • Source Folder bölümünde Packet source folder’da Network path (UNC name) seçilir ve dosyaların paylaşıldığı UNC yolu gösterilir. Örnekte \\SCCM2012\SMS_EHS\Client olarak belirtilmiştir. Next ile devam edilir.
6.6. -04 SCCM 2012 Agent Paketinin Hazırlanmas
 • Completion bölümünde Client Paketi oluşturma işleminin hatasız olarak tamamlandığı görülür. Close ile bitirilir.
6.6. -05 SCCM 2012 Agent Paketinin Hazırlanmas

Bu oluşturulan paketin de dağıtım noktasının belirlenmesi gerekmektedir.

 • Oluşturulan pakete sağ tıklanır ve Distribute Content seçilir.
6.6. -06 SCCM 2012 Agent Paketinin Hazırlanmas
 • General bölümünde dağıtımının yapılması istenilen işletim sistem içerik olarak görülmektedir. Next ile devam edilir.
6.6. -07 SCCM 2012 Agent Paketinin Hazırlanmas
 • Content Destination bölümünde dağıtımı yapması istenilen Distribution Point eklenir.
6.6. -08 SCCM 2012 Agent Paketinin Hazırlanmas
 • Completion bölümünde dağıtım noktasının hatasız olarak oluşturulduğu görülür. Close ile bitirilir.
6.6. -09 SCCM 2012 Agent Paketinin Hazırlanmas

Böylece güncel agent paketi de hazırlanmış olur.

Sürücülerin Boot Image İçine Yerleştirilmesi

Oluşturulan boot image içerisine sürücüler de eklenebilir.

Önemli Not : Özellikle ağ kartı sürücüsü eklenmez ise bilgisayarlar DHCP’den IP alıp boot.wim’e ulaşacak fakat kurulum başlamayacaktır.

SCCM 2012 üzerinden sürücülerin boot.wim’e eklenmesi için :

 • Sürücüler için bir klasör oluşturulur. Bu klasör paylaşıma açılır ve Everyone kullanıcısı için Read yetkisi verilir.
 • Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Operating Systems -> Drivers’a sağ tık -> Import Driver seçilir.
6.7. -01 Sürücülerin Boot Image İçine Yerleştirilmesi
 • Locate Driver bölümünde
  • Import all drivers in the following network path (UNC) seçilirse sürücüler için paylaşıma açılan klasörün UNC yolu belirtilir. Import a specific driver by specifying the network path (UNC) to its .inf or txtsetup.oem file seçeneği sadece belirli bir sürücü için inf veya txtsetup.oem dosyası eklenmesine olanak verir. Örnekte \\SCCM2012\OS\Drivers\VMTOOLS yolu inf dosyalarının yolu olarak eklenmiştir.
  • Specify the option for duplicate drivers’ta eklenen driver’ların bir eşinin daha bu lokasyonda bulunması halinde yapılacak işlem seçilir. Next ile devam edilir.
6.7. -02 Sürücülerin Boot Image İçine Yerleştirilmesi
 • Driver Details’ta klasör içerisindeki driverlar görünmektedir. Buradan
  • İstenilen driverlar seçilir. Bu driver’ların enable olması ve bilgisayarlar tarafından kuruluma izin verilmesi için Enable these drivers and allow computers to install them seçeneği işaretlenir.
6.7. -03 Sürücülerin Boot Image İçine Yerleştirilmesi
 • Seçilen driver’ların kategorize edilmesi için Assign this driver to one or more categories for filtering altından Categories seçilerek kategori oluşturulabilir.
6.7. -05 Sürücülerin Boot Image İçine Yerleştirilmesi
 • Add Driver to Boot Image’da sürücüler daha önce belirtildiği gibi sürücüler boot.wim image’ına eklenir. Bu bölümde rjinal boot image’larının kullanılmaması önerilir. Daha önce bizim tarafımızdan oluşturulan boot.wim image’ına ekleme yapılır. Yapılan işlemler bittiğinde dağıtım noktalarının güncellenmesi için Update distribution points when finished seçeneği işaretlenir. Next ile devam edilir.
6.7. -06 Sürücülerin Boot Image İçine Yerleştirilmesi
 • Completion bölümünde task’in hatasız olarak oluşturulduğu görülür. Close ile bitirilir.
6.7. -07 Sürücülerin Boot Image İçine Yerleştirilmesi

Sürücüler eklendikten sonra sürücü paketi de yaratılabilir. Sürücü paketinin yaratılması için :

 • SCCM sunucusunda sürücü paketleri için klasör oluşturulur ve bu klasör paylaşıma açılır. Bu klasörde Administrator kullanıcısına Full Control , Everyone kullanıcısına Read ve SYSTEM kullanıcısına Full Control yetkisi verilir.
6.7. -08 Sürücülerin Boot Image İçine Yerleştirilmesi
 • Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Operating Systems -> Driver Packages’a sağ tık -> Create Driver Package seçilir.
6.7. -09 Sürücülerin Boot Image İçine Yerleştirilmesi
 • Create Driver Package penceresinde
  • Name’de bu driver package için bir isim belirtilir.
  • Path’de bu sürücü paketleri için oluşturulan klasörün network yolu (UNC) belirtilir. OK ile bitirilir.
6.7. -10 Sürücülerin Boot Image İçine Yerleştirilmesi

Daha önce oluşturulan sürücülerin bu pakete eklenmesi için :

 • Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Operating Systems -> Drivers bölümünde istenilen driverlar seçilip sağ tıklanır ve Edit -> Driver Packages seçilir.
 • Add or Remove Drivers to Packages penceresinde eğer önceden oluşturulmuşsa seçilir oluşturulmamışsa New Package seçilip oluşturulabilir. Oluşturulacak paketin isim , açıklama ve uygulanacağı UNC yolu seçilir. OK ile bitirilir.

İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması

Görev oluşturularak işletim sisteminin hangi konfigürasyonla kurulacağı belirlenir. Görev oluşturmak için :

 • Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Operating Systems -> Task Sequences’e sağ tık -> Create Task Sequence seçilir.
6.8. -01 İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması
 • Create New Task Sequence bölümünde oluşturulacak görevin türü seçilir.
 • Install an existing image package seçeneği önceden oluşturulmuş bir image varsa bu image’ın kullanılmasına olanak verir.
 • Build and capture a referance operating system image seçeneği yeni bir referans işletim sistemi image’ının oluşturulması ve yakalanmasını sağlar. Örnekte bu seçenek seçilmiştir.
 • Install an existing image package to a virtual harddisk seçeneği sanal sunucuların kullandığı belli bir sanal diske yükleme yapılmasını sağlar.
 • Create a new custom task sequence seçeneğinde her adım ayrı ayrı bizim tarafımızdan belirlenir.
 • Next ile devam edilir.
6.8. -02 İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması
 • Task Sequence Information bölümünde oluşturulacak göreve isim , açıklama ve uygulanacak boot image seçilir. Next ile devam edilir.
6.8. -03 İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması
 • Install Windows bölümünde image paketi , image , ürün anahtarı , lisanslama modu ve local administrator password’ü belirlenir. Next ile devam edilir.
6.8. -04 İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması
 • Configure Network bölümünde işletim sistemi kurulan bilgisayarın kurulum tamamlandıktan sonra bilgisayarın ağ konfigürasyonu yapılır. Workgroup’ta olacaksa ya da domain’e alınacaksa domain adı , domain’de bulunacağı OU ve bilgisayarı domaine alacak hesap belirtililebilir. Örnekte WORKGROUP’a alınmıştır. Next ile devam edilir.
6.8. -05 İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması
 • Install Configuration Manager bölümünde oluşturulan deployment paketi (Microsoft Configuration Manger Client Upgrade) seçilir. Installation Properties bölümüne ise kurulum için gerekli parametre olan SMSMP=SCCM2012.emres.com eklenir. Next ile devam edilir.
6.8. -06 İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması
 • Include Updates bölümünde bilgisayara hangi güncellemelerin kurulacağı seçilir. Üç farklı seçenek mevcuttur.
 • Mandatory software updates’de sadece zorunlu güncellemelerin kurulumu sağlar.
 • All software updates’de tüm güncellemelerin kurulumunu sağlar.
 • Do not install any software updates’de güncellemelerin kurulumu yapılmaz. Örnekte bu seçenek seçilmiştir. Next ile devam edilir.
6.8. -07 İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması
 • Install Applications bölümünde bilgisayara herhangi bir uygulama kurulması istenirse uygulama bu bölümde eklenir. Örnekte Adobe Reader 11 eklenmiştir. Next ile devam edilir.
6.8. -08 İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması
 • System Preperation bölümünde Configuration Manager paketinin system preperation tool içermesi istenirse daha önce oluşturulmuş bir system preperation tool içeren paket buradan eklenebilir. Örnekte eklenmemiştir. Next ile devam edilir.
6.8. -09 İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması
 • Image Properties bölümünde görevi kimin oluşturduğu , versiyon ve açıklama bilgileri belirtilir. Next ile devam edilir.
6.8. -10 İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması
 • Capture Image bölümünde image’ın oluşturulacağı path (UNC yolu) belirtilir. Bunun için
 • Path’de SCCM sunucusunda image’lar için klasör oluşturulur ve bu klasör paylaşıma açılır. Bu klasörde Administrator kullanıcısı için Full Control ve Everyone kullanıcısı için Read yetkisi verilir.
6.8. -11 İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması
 • Bu klasörde dikkat edilmesi gereken başka bir nokta belirtilen yolun sonuna bir de .wim uzantılı dosya adı eklenmelidir. Örnekte \\SCCM2012\os\Images\Windows 7 x64 Enterprise EN\ Windows 7 x64 Enterprise EN.wim olarak eklenmiştir.
 • Use the following account to access the output folder’da Network Access Control kullanıcısının bu klasöre giriş hakkı verilir. Next ile devam edilir.
6.8. -12 İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması
 • Completion bölümünde task’in hatasız olarak oluşturulduğu görülür. Close ile bitirilir.
6.8. -13 İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması

Böylece Task başarıyla oluşturulmuş olur.

6.8. -14 İşletim Sistemi Kurulumu İçin Görev (Task) Oluşturulması

İşletim Sisteminin Dağıtımı

Oluşturulan Task’e sağ tık -> Deploy seçilir.

6.9. -01 İşletim Sisteminin Dağıtımı

General bölümünde dağıtımın yapılacağı Collection seçilir. Next ile devam edilir.

6.9. -02 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Deployment Settings bölümünde eğer deploymentın isteğe bağlı olarak F12 ile başlatılması isteniyorsa Purpose’da Available seçilir.

6.9. -03 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Scheduling bölümünde deployment için tarih ve saat belirlenebilir. Örnekte belirlenmemiştir. Next ile devam edilir.

6.9. -04 İşletim Sisteminin Dağıtımı

User Experience bölümünde kullanıcıların notification’ları görüp göremeyeceği vb. konfigürasyonlar yapılır. Next ile devam edilir.

6.9. -05 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Alerts bölümünde deployment’ın belirli bir başarıya ulaşamaması halinde alarm mekanizması tanımlanailir. Örnekte tanımlanmamıştır. Next ile devam edilir.

6.9. -06 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Distribution Points bölümünde bu task’la ilgili dağıtım noktaları bazında gerekli konfigürasyonlar yapılır. Next ile devam edilir.

6.9. -07 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Completion bölümünde deployment işleminin başarıyla tamamlandığı görülür. Close ile bitirilir.

6.9. -08 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi PXE üzerinden boot edilmesi için sistem, F12 tuşuna basılmasını bekliyor.

6.9. -09 İşletim Sisteminin Dağıtımı

F12’ye basıldığında SCCM sunucusu üzerinden boot.wim imajı yüklenmeye başlıyor.

6.9. -10 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Böylece SCCM üzerinden işletim sistemi dağıtımı başlamış olur.

6.9. -11 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Task’in kurulumu için daha önce tanımlanan şifre girilir.

6.9. -12 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Dağıtımı yapılacak image seçilir. Next ile devam edilir.

6.9. -13 İşletim Sisteminin Dağıtımı

İşletim sisteminin kurulumu için C sürücüsünün formatlanma işlemi sürüyor.

6.9. -14 İşletim Sisteminin Dağıtımı

C sürücüsüne uygulanacak wim dosyası indiriliyor.

6.9. -15 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Image C sürücüsü içerisine uygulanıyor.

6.9. -16 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Aygıt sürücüleri kuruluyor.

6.9. -17 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Configuration Manager kurulumu için gerekli dosyalar indiriliyor.

6.9. -18 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Yeniden başlatılıyor.

6.9. -19 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Kayıt defteri güncelleniyor.

6.9. -20 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Aygıtlar kuruluyor.

6.9. -21 İşletim Sisteminin Dağıtımı
6.9. -22 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Kurulumun devam etmesi için bilgisayar yeniden başlatılıyor.

6.9. -23 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Bilgisayarın ilk kullanım için ayarları yapılıyor.

6.9. -24 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Tarih ve saat ayarları yapılıyor.

6.9. -25 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Ayarlar tamamlanıyor.

6.9. -26 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Configuration Manager kurulumu yapılıyor.

6.9. -27 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Sistemin SID’sinin değişmesi için sysprep çalışıyor.

6.9. -28 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Build tamamlanıp Capture alınması aşamasına geçiliyor.

6.9. -29 İşletim Sisteminin Dağıtımı
6.9. -30 İşletim Sisteminin Dağıtımı
6.9. -31 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Capture alınan işletim sisteminin kurulumuna bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra devam edilir.

6.9. -32 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Bölge dil ve klavye ayarları yapılır.

6.9. -33 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Kullanıcı adı ve bilgisayar adı belirlenir.

6.9. -34 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Kullanıcı parolası ve parola ipucu belirlenir.

6.9. -35 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Lisans sözleşmesi kabul edilir.

6.9. -36 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Tarih ve saat ayarları yapılır.

6.9. -37 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Kurulum tamamlanır.

6.9. -38 İşletim Sisteminin Dağıtımı

Böylece SCCM 2012 ile işletim sistemi dağıtımı tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

SCCM 2012’de İşletim Sistemi Dağıtımı (OS Deployment)” için 4 yorum

 1. merhaba ,
  benim 1 sorum olacak konu eski fakat yasadigim bir sorun mevcut ve internette gerekli makaleleri bulamiyorum.

  Sccm içinde olusturdugum imaj da ;
  Office 2016 , driver paketi , chrome vb gibi uygulamalar mevcut

  1 – Merkez bina da attiğim imaj in süresi laptoplarda 40 dakika pc lerde ise 20 dakika
  2 – Merkez bina dişindaki x lokasyonundaki sunucu dp olarak set edilmiş olmasina ragmen ilk policiyi merkezden aliyor sonraki imaj işlemlerini X lokasyonundaki dp den alarak imaj a basliyor fakat süre 2 saat 20 dakika.iç network trafigi 30mb olarak maksimum görüyor switchte.

  bu yavaşliğin sebebi ne olabilir?ne şekilde tespit edebilirim?Yavaşliğia sebebiyeti nasil çözebilirim?

  1. Merhaba Haluk Bey,

   Bahsettiğiniz yavaşlığın farklı nedenleri olabilir. Öncelikle topolojinizi incelemeniz gerekir. Anladığım kadarıyla topolojinizde bir adet Primary Site bir adet de Secondary Site’ınız var. Yapınız bu şekilde ise policyleri merkezden alması normal çünkü Client Policy’ler clientlar tarafından Management Point’ten alınır. Network tarafında trafik düşük ve işletim sistemi dağıtımı yavaş ise öncelikle SMSTS.log logunu incelemenizde fayda var. Eğer burada hata gözlenmiyor fakat işletim sistemi dağıtımı yavaş ise sunucuda Resource Monitor’den network durumunu inceleyin. Eğer burada da yavaş bağlantı görüyorsanız aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz :

   1. DP’de IIS’i açın.
   2. Default Web Site’ta Configuration Editor’e sağ tıklayın ve manage Web Sites’tan Limits seçin.
   3. Limit bandwidth usage tikini kaldırın.
   4. Tamam ile çıkın.

   Ayrıca,

   1. OsdApplyOs.exe işlemi fazla CPU kullanıyor mu kontrol edebilirsiniz.
   2. Microsoft bu sorunu çözecek bir güncelleştirme de yayınlamış. KB 2910552 güncelleştirmesini internetten araştırabilirsiniz.

   Umarım faydalı olabilmişimdir 🙂

   İyi çalışmalar

Bir Cevap Yazın