SCCM’de İşletim Sistemi Dağıtımı – Dağıtım (OS Deployment – Deployment)

SCCM ile işletim sistemi dağıtımına başlanılmadan önce karşılanılması gereken öngereksinimler için SCCM’de İşletim Sistemi Dağıtımı – Öngereksinimler makalemi inceleyebilirsiniz.

Ayrıca mevcut ortamda SCCM 2012 var ise SCCM 2012’de İşletim Sistemi Dağıtımı makalemi inceleyebilirsiniz.

SCCM ile işletim sistemi dağıtımı için gerekli adımlar aşağıdaki gibidir :

 1. Boot edilecek imaj dosyasının yapılandırılması
 2. İşletim sistemi dağıtımı için görev (Task) oluşturma
 3. İşletim sistemi dağıtımı

Boot Edilecek Image Dosyasının Yapılandırılması

Boot edilecek image dosyasının düzenlenmesi bilgisayarların ilk bu dosya üzerinden açılacak olması ve işlemlerin ilk olarak bu dosya üzerinden başlaması nedeniyle önemlidir.

 • Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Operating Systems -> Operating Systems Images’a sağ tık -> Add Operating System Image seçilir.
01
 • Data Source bölümünde dağıtımı yapılacak işletim sisteminin bulunduğu klasördeki install.wim dosyasının UNC yolu belirtilir. Örnekte bu yol \\SCCM\OS\Windows 10 1903 Enterprise\sources\install.wim ‘dir. Next ile devam edilir.
02
 • General bölümünde işletim sistemi image dosyası için isim , versiyon ve açıklama bilgisi belirtilebilir. Next ile devam edilir.
03
 • Completion bölümünde image’ın hatasız olarak oluşturulduğu görülür. Close ile bitirilir.
04

Böylece boot edilecek işletim sistemi image’ı oluşturulmuş olur.

05

İşletim Sistemi Image’ı oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra image’ın dağıtım noktası belirlenir.

 • Oluşturulan image sağ tıklanır ve Distribute Content seçilir.
06
 • General bölümünde dağıtımının yapılması istenilen işletim sistem içerik olarak görülmektedir. Next ile devam edilir.
07
 • Content Destination bölümünde dağıtımı yapması istenilen Distribution Point eklenir.
08
 • Completion bölümünde dağıtım noktasının hatasız olarak oluşturulduğu görülür. Close ile bitirilir.
09

Böylece işletim sistemi image’ı için dağıtım noktası belirlenmiş olur.

10

İşletim Sistemi Dağıtımı İçin Görev (Task) Oluşturulması

Görev oluşturularak işletim sisteminin hangi konfigürasyonla kurulacağı belirlenir. Görev oluşturmak için :

 • Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Operating Systems -> Task Sequences’e sağ tık -> Create Task Sequence seçilir.
11
 • Create New Task Sequence bölümünde oluşturulacak görevin türü seçilir.
  • Install an existing image package seçeneği önceden oluşturulmuş bir image varsa bu image’ın kullanılmasına olanak verir.
  • Build and capture a referance operating system image seçeneği yeni bir referans işletim sistemi image’ının oluşturulması ve yakalanmasını sağlar. Örnekte bu seçenek seçilmiştir.
  • Install an existing image package to a virtual harddisk seçeneği sanal sunucuların kullandığı belli bir sanal diske yükleme yapılmasını sağlar.
  • Create a new custom task sequence seçeneğinde her adım ayrı ayrı bizim tarafımızdan belirlenir.
 • Next ile devam edilir.
12
 • Task Sequence Information bölümünde oluşturulacak göreve isim, açıklama ve uygulanacak boot image seçilir. Next ile devam edilir.
13
 • Install Windows bölümünde image paketi , image , ürün anahtarı , lisanslama modu ve local administrator password’ü belirlenir. Next ile devam edilir.
14
 • Configure Network bölümünde işletim sistemi kurulan bilgisayarın kurulum tamamlandıktan sonra bilgisayarın ağ konfigürasyonu yapılır. Workgroup’ta olacaksa ya da domain’e alınacaksa domain adı, domain’de bulunacağı OU ve bilgisayarı domaine alacak hesap belirtilmelidir. Örnekte domain’e alınmıştır. Next ile devam edilir.
16
 • Install Configuration Manager bölümünde configuration manager client deployment paketi (Configuration Manager Client Package) seçilir. Next ile devam edilir.
17
 • Include Updates bölümünde bilgisayara hangi güncellemelerin kurulacağı seçilir. Üç farklı seçenek mevcuttur.
  • Required for installation – Mandatory software updates seçilirse sadece zorunlu güncellemelerin kurulumu sağlanır.
  • Available for installation – All software updates seçilirse tüm güncellemelerin kurulumunu sağlanır.
  • Do not install any software updates seçilirse güncellemelerin kurulumu yapılmaz. Örnekte bu seçenek seçilmiştir.
 • Next ile devam edilir.
18
 • Install Applications bölümünde bilgisayara herhangi bir uygulama kurulması istenirse uygulama bu bölümde eklenir. Next ile devam edilir.
19
 • System Preperation bölümünde Configuration Manager paketinin system preperation tool içermesi istenirse daha önce oluşturulmuş bir system preperation tool içeren paket buradan eklenebilir. Örnekte eklenmemiştir. Next ile devam edilir.
20
 • Image Properties bölümünde görevi kimin oluşturduğu, versiyon ve açıklama bilgileri belirtilir. Next ile devam edilir.
21
 • Capture Image bölümünde kurulum sonrası yakalanan image’ın oluşturulacağı path (UNC yolu) belirtilir. Bunun için
  • Path’de SCCM sunucusunda image’lar için klasör oluşturulur ve bu klasör paylaşıma açılır. Bu klasörde Administrator kullanıcısı için Full Control ve Everyone kullanıcısı için Read yetkisi verilir.
 • Bu UNC yolu belirtilirken dikkat edilmesi gereken başka bir nokta belirtilen yolun sonuna bir de .wim uzantılı dosya adı eklenmelidir. Örnekte \\SCCM\os\Windows 10 1903 Capture\ Windows 10 1903 Capture.wim olarak eklenmiştir.
 • Use the following account to access the output folder bölümünde Network Access Control kullanıcısı için bu klasöre erişim hakkı verilir. Next ile devam edilir.
22
 • Completion bölümünde task’in hatasız olarak oluşturulduğu görülür. Close ile bitirilir.
23

Böylece Task başarıyla oluşturulmuş olur.

24

İşletim Sisteminin Dağıtımı

Oluşturulan Task’e sağ tık -> Deploy seçilir.

25

General bölümünde dağıtımın yapılacağı Collection seçilir. Next ile devam edilir.

26

Deployment Settings bölümünde eğer deploymentın isteğe bağlı olarak ENTER ile başlatılması isteniyorsa Purpose’da Available seçilir. Next ile devam edilir.

27

Scheduling bölümünde deployment için tarih ve saat belirlenebilir. Örnekte belirlenmemiştir. Next ile devam edilir.

28

User Experience bölümünde kullanıcıların notification’ları görüp göremeyeceği vb. konfigürasyonlar yapılır. Next ile devam edilir.

29

Alerts bölümünde deployment’ın belirli bir başarıya ulaşamaması halinde alarm mekanizması tanımlanabilir. Örnekte tanımlanmamıştır. Next ile devam edilir.

30

Distribution Points bölümünde bu task’la ilgili dağıtım noktaları bazında gerekli konfigürasyonlar yapılır. Next ile devam edilir.

31

Completion bölümünde deployment işleminin başarıyla tamamlandığı görülür. Close ile bitirilir.

32

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi PXE üzerinden boot edilmesi için sistem, ENTER tuşuna basılmasını bekliyor.

33

Enter’a basıldığında SCCM sunucusu üzerinden boot.wim imajı yüklenmeye başlıyor.

34

Böylece SCCM üzerinden işletim sistemi dağıtımı başlamış olur.

35

Task’in kurulumu için daha önce tanımlanan parola girilir. Next ile devam edilir.

36

Dağıtımı yapılacak image seçilir. Next ile devam edilir.

37

İşletim sisteminin kurulumu için C sürücüsünün formatlanma işlemi sürüyor.

38

C sürücüsüne uygulanacak wim dosyası indiriliyor.

39

Image C sürücüsü içerisine uygulanıyor.

40

Aygıt sürücüleri kuruluyor.

41

Configuration Manager kurulumu yapılıyor.

42

Yeniden başlatılıyor.

43

Aygıtlar kuruluyor.

44

Bilgisayarın ilk kullanım için ayarları yapılıyor.

45

Kilit ekranı görüntüleniyor.

46

Oturum açma ekranında bilgisayarın domainde olduğu görülmektedir ve domain kulanıcısı ile oturum açılabilir.

47

Kullanıcı profil ayarları yapılıyor.

48

Kurulum tamamlanıyor.

49

Böylece SCCM ile işletim sistemi dağıtımı tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın