SCCM’de İşletim Sistemi Dağıtımı – Öngereksinimler (OS Deployment – Prerequisites)

Mevcut ortamda SCCM 2012 var ise SCCM 2012’de İşletim Sistemi Dağıtımı makalemi inceleyebilirsiniz.

SCCM ile işletim sistemi dağıtımına başlamadan önce bazı öngereksinimlerin karşılanması gerekir. Bu öngereksinimler aşağıdaki gibidir :

 1. DHCP yapılandırması
 2. PXE özelliğinin aktif hale getirilmesi
 3. İşletim sistemi kaynak dosyalarının hazırlanması
 4. Boot Image’ların Yapılandırılması

DHCP Yapılandırması

DC sunucusuna ya da DHCP Server rolü kurulmak istenilen herhangi bir sunucuya DHCP Server rolü kurulmalıdır. Kurulum tamamlandıktan sonra PXE boot yapacak bütün makinelerin DHCP’den IP alıp, SCCM sunucusunu bulup bu sunucu üzerinden PXE boot işlemini gerçekleştirebilmesi için DHCP’nin Scope Options’una girilip

066         Boot Server Host Name                   SCCM.emres.com

067         Bootfile Name                                 \boot\x86\wdsnbp.com

opsiyonları eklenir. Aksi taktirde PXE boot yapan bilgisayarlar DHCP’den IP aldıktan sonra SCCM sunucusunu bulamayacak ve image’ı alamayacaktır.

01

PXE Özelliğinin Aktif Edilmesi

İşletim sistemi dağıtımı için öncelikle bölgedeki sunucuda PXE özelliğinin aktif edilmesi gereklidir. Bu işlem için :

 • Administration -> Overview -> Site Configuration -> Servers and Site System Roles -> Site Sunucusu seçilir -> Site System Roles’den Distribution Point sağ tık -> Properties
02
 • PXE sekmesinde
  • Enable PXE support for clients işaretlenir. Bu işlem için bazı portların açılması gerektiği uyarısı alınır. Yes seçilerek portlar açılır.
  • Allow the distribution point to respond to incoming PXE requests dağıtım noktasının PXE isteklerine cevap verilmesi için seçilir.
  • Enable unknown computer support bilinmeyen bilgisayarların da desteklenmesi için seçilir.
  • Enable a PXE responder without Windows Deployment Service seçeneği seçildiğinde işletim sistemi dağıtımı için Windows Deployment Service kurulumu gerekmez. Bunun yerine PXE isteklerine cevap verilmesi için SCCM kendi üzerinde bir servis kullanır.
  • Require a password when computers use PXE seçeneği ile PXE üzerinden işletim sistemi dağıtılacak bilgisayarda kurulum yapılmadan önce parola sorulması için seçilir ve parola belirlenir.
  • User Device Affinity’de kullanıcı aygıt ilişkisi belirlenir. Allow user device affinity with automatic approval seçilirse kullanıcı aygıt ilişkisi otomaik olarak onaylanır.
  • Network Interfaces’de tüm network interfacelerinden gelen PXE isteklerinin cevaplanması istendiğinden Respond to PXE requests on all network interfaces seçilir.
  • Specify the PXE server response delay (seconds) PXE serverın cevap gecikme süresi saniye cinsinden belirtilebilir. Default olarak 0’dır. OK ile bitirilir.

Bu işlemler sonrasında OK ile PXE özelliği aktif edilmiş olur.

03

İşletim Sistemi Kaynak Dosyalarının Hazırlanması

İşletim sistemi kaynak dosyalarının hazırlanması konusunda dağıtımı yapılacak örnek işletim sistemi olarak Windows 10 1903 seçilmiştir.

 • Windows 10 1903 DVD’si içerisinde bulunan tüm kurulum dosyalar SCCM sunucusu üzerinde paylaşılan bir yola (Örnekte OS klasörüdür) kopyalanır. Bu klasörde Administrator kullanıcısı için Full Control ve Everyone kullanıcısı için Read yetkisi verilir.
04

Boot Image’ların Yapılandırılması

PXE isteği gönderen makinelerin boot edilebilmesi için Boot Image’lara ihtiyaç duyulmaktadır. Boot image (x64) ve Boot image (x86) isimleriyle iki adet boot image SCCM’de mevcuttur. Bu Boot Image’ların PXE isteklerine cevap verebilmesi için konfigüre edilmesi gerekmektedir.

 • Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Operating Systems -> Boot Images -> Boot image (x64) sağ tık -> Properties seçilir.
05
 • Customization sekmesinde Enable command support seçilmesi önerilir. Bu seçenek seçildiğinde işletim sistemi dağıtımı sırasında karşılaşılabilecek hatalar için loglar komut satırından F8 tuşu yardımıyla okunabilir. Ayrıca bu loglar trace32 log aracında incelenebilir. Distribution noktalarının güncellenmesiyle ilgili gelen soruya Yes denilip devam edilir.
06
 • Boot Image’ın güncelleştirilmesi penceresinde General bölümünde Reload this boot image with the current Windows PE version from the Windows ADK seçilerek Windows ADK ve Windows PE’nin mevcut sürüme güncelleştirilmesi sağlanır. Next ile güncelleştirme işlemi başlatılır.
07
08
 • Distribution Point’in Update işlemi tamamlanır. Completion bölümünde dağıtım noktasının hatasız olarak güncellendiği görülür. Close ile bitirilir.
09

Boot Image güncelleştirme işlemi tamamlandıktan sonra boot image’ın dağıtım noktası belirlenir.

 • Oluşturulan image sağ tıklanır ve Distribute Content seçilir.
10
 • General bölümünde dağıtımının yapılması istenilen Boot Image içerik olarak görülmektedir. Next ile devam edilir.
11
 • Content Destination bölümünde dağıtımı yapması istenilen Distribution Point eklenir. Next ile devam edilir.
14
 • Completion bölümünde dağıtım noktasının hatasız olarak oluşturulduğu görülür. Close ile bitirilir.
12
 • Content Status bölümünde Boot Image içeriğinin sorunsuz bir şekilde dağıtım noktasına eklendiği görülür.
13

Boot image (x64) üzerinde yapılan işlemlerin Boot image (x86) için de yapılması gerekmektedir.

Böylece SCCM ile işletim sistemi dağıtımı için öngereksinimler tamamlanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

SCCM’de İşletim Sistemi Dağıtımı – Öngereksinimler (OS Deployment – Prerequisites)” için bir yorum

Bir Cevap Yazın