SCOM 2022 Kurulumu – Öngereksinimlerin Karşılanması

Operations Manager, System Center ürün ailesinin bir parçasıdır. Çoğu kuruluş, uygulamalar, iş yükleri ve altyapı genelinde sağlığı, kapasiteyi ve kullanımı izlemek için SCOM’u kullanır.

Bu makale, System Center Operations Manager 2022’nin temel kurulumuna yönelik adımları kapsayacaktır. Konsept, yalnızca mümkün olduğunca az sayıda sunucu kullanarak, ancak SCOM’un rollerini ve yeteneklerini göstermeye yetecek kadar sınırlı bir SCOM dağıtımı gerçekleştirmektir. Bu nedenle SCOM 2022 kurulumu tek bir sunucuda yapılandırılacaktır. Yüklenecek özellikler aşağıdaki gibidir:

 • Management server
 • Operations console
 • Web console
 • Reporting server

SCOM KULLANICI HESAPLARI

SCOM’da kullanılması amacıyla 5 farklı kullanıcı hesabı oluşturulabilir.

 • Management Server Action Hesabı (SCOMAA)
 • System Center Configuration Service and System Center Data Access Service Hesabı (SCOMCDAS)
 • Data Warehouse Read Hesabı (SCOMRead)
 • Data Warehouse Write Hesabı (SCOMWrite)
 • SQL Servis Hesabı (SCOMSQLSvc)

Gerçek ortamlarda güvenlik nedeniyle bu 5 hesabın oluşturulması önerilmektedir.

Ayrıca bu hesapların SCOMAdmins isimli bir grup oluşturularak aşağıdaki hesapların bu gruba dahil edilmeleri yönetim kolaylığı açısından önemlidir.

SCOMAdmins grubuna dahil olması gereken kullanıcı hesapları ve gruplar:

 • SCOM ortamını yönetecek kullanıcılar veya kullanıcıların bulunduğu grup
 • Management Server Action Hesabı (SCOMAA)
 • System Center Configuration Service and System Center Data Access Service Hesabı (SCOMCDAS)
 • Data Warehouse Read Hesabı (SCOMRead)
 • Data Warehouse Write Hesabı (SCOMWrite)

Ayrıca SCOMAdmins grubu Management Server’larda yerel yönetici (Local Administrator) haklarına sahip olmalıdır.

Tek bir kullanıcı hesabı ile de yönetim sağlanabilir. Örnekte kurulumlar tek bir kullanıcı hesabı (scomadmin) kullanılarak yapılacaktır.

SCOM Yöneticisi (scomadmin) :Operations Manager hiyerarşisinde en yetkili kullanıcıdır. SCOM.emres.com sunucusunda Administrators grubuna dahil olmalıdır.


SCOM ÖNGEREKSİNİMLERİ

SCOM 2022 kurulum öngereksinimleri aşağıdaki gibidir:

 • Sunucu öngereksinimleri: System requirements for System Center Operations Manager | Microsoft Learn
 • Desteklenen işletim sistemleri: Windows Server 2019 (Standard veya Datacenter), Windows Server 2022 (Standard veya Datacenter)
 • SQL Server: SQL Server 2019 Cumulative Update 8 ve sonrası veya SQL Server 2017 ve Cumulative Update’leri
 • SQL Server kurulumu esnasında collation seçiminin SQL_Latin_General_CP1-CI-AS olması
 • .NET Framework 4.7.2 veya .NET Framework 4.8

SCOM ÖNGEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASI

Gerekli Sunucu Rollerinin Kurulumu

SCOM kurulumu öncesinde IIS rolünün tüm Management Server sunucularına ve Web Console sunucularına kurulumu gerekmektedir.

Management Server ve Web Console kurulumu yapılacak sunucularda aşağıdaki komut yönetici hakları ile çalıştırılmış PowerShell ile çalıştırılır.

Add-WindowsFeature NET-WCF-HTTP-Activation45,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-Http-Logging,Web-Request-Monitor,Web-Filtering,Web-Stat-Compression,Web-Mgmt-Console,Web-Metabase,Web-Asp-Net,Web-Windows-Auth -Restart

Kurulum sonrası sunucunun yeniden başlatılması gerekmektedir. Aksi taktirde kurulum öncesi yapılan öngereksinim testlerinde hatalarla karşılaşılacaktır.


SQL Server 2017 Kurulumu

SCOM için kurulacak SQL Server 2017’nin kurulum adımları aşağıdaki gibidir :

Önemli Not : Kuruluma başlamadan önce aşağıdaki maddelerin tamamlandığından emin olunmalıdır.

 1. Control Panel -> Region -> Formats -> Format -> English (United States) seçilir.
 2. Administrative -> Language for non-Unicode programs -> Change System Locale -> English (United States)seçilir.

Öncelikle Windows Server 2019 üzerinde SQL Server 2017 DVD’si içerisindeki setup dosyası yönetici haklarıyla çalıştırılır. Açılan pencerede sol bölümden Installation ardından sağ bölümden New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation seçeneği seçilir.

Product Key bölümünde SQL Server’ın Microsoft tarafından verilmiş olan 25 haneli ürün anahtarı girilir. Ürün anahtarı olmadığı taktirde Specify a Free Edition altından Evaluation seçeneği seçilirek deneme sürümü kurulumu yapılır. Next ile ilerlenir.

License Terms bölümünde SQL Server 2017 için Microsoft tarafından hazırlanan lisans anlaşmasının I accept the license terms seçeneğini işaretlenerek kabul edilmesi gerekir. Next ile ilerlenir.

Microsoft Update bölümünde SQL Server ürün güncelleştirmelerinin kurulmuş olması öngereksinimlerde de bahsedildiği gibi SQL Server’ın en son Cumulative Update’lerinin kurulumunu yapacağından önemlidir. Next ile ilerlenir.

Feature Selection bölümünde aşağıdaki özellikler seçilir. 

 • Database Engine Services
 • Full-Text and Semantic Extractions

Next ile devam edilir.

Instance Configuration bölümünde Default Instance seçilip instance ID MSSQLSERVER olarak atanır ve Next ile devam edilir.

Server Configuration bölümünde Service Accounts sekmesinde Microsoft domain servis hesaplarını kullanmamızı (yerel sistem hesaplarının kullanılmamasını) önermektedir. Örnekte scomadmin hesabı kullanılmıştır. Collation sekmesinde ise seçili değilse mutlaka SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS seçilmelidir.

Database Engine Configuration bölümünde Windows Authentication Mode seçilip Add Current User seçilerek scomadmin kullanıcısı seçilir. SCOM yönetecek kullanıcılar için oluşturulmuş bir grup varsa bu grubun da (Örnekte SCOMAdmins grubu) eklenmesi faydalı olacaktır.

Ready to Install bölümünde yaptığımız konfigürasyon son bir kez gözden geçirmemiz için bize sunulur. Eğer kontrol sonrasında herhangi bir değişiklik yapılmayacaksa Install seçilip kurulum başlatılır.

Kurulum tamamlandığında yukarıdan tüm Featurelar ve durumları kontrol edilir. Eğer hepsi başarılıysa Close ile bitirilir.

Öngereksinimlerde de belirtildiği gibi SQL Server 2017 için en son Cumulative Update yüklenmesi gerekmektedir. Microsoft’tan indirilen en güncel SQL Server 2017 Cumulative Update dosyası çalıştırılır.

License Terms bölümünde Microsoft Lisans Sözleşmesi kabul edilir. Next ile devam edilir.

Select Features bölümünde MSSQLSERVER seçilir ve Next ile devam edilir.

Check Files In Use bölümünde kullanımda olan işlemler kontrol edilir. Bu bölümde tespit edilen işlemler varsa güncelleştirme sihirbazı bu işlemlere müdahale edemediğinden işlemlerin manuel olarak sonlandırılması gerekir. İşlemler sonlandırıldıktan sonra Refresh Check seçilir.

İşlem kontrolü tamamlandıktan sonra güncelleştirme sihirbazı dosya kontrolünü tamamlar. Next ile devam edilir.

Ready to update bölümünde yapılandırmalar kontrol edilir ve Update seçilerek güncelleştirme işlemi başlatılır.

Yükseltme işlemi tamamlandıktan sonra Close ile bitirilir ve sunucu yeniden başlatılır.


SQL Server Management Studio Kurulumu

SQL Server 2017’nin yönetiminin yapılabilmesi için SQL Server Management Studio (SMSS) kurulumu yapılmalıdır.

SQL Server yönetiminin yapılabilmesi için SQL Server Management Studio kurulumu yapılır.

Kurulum dosyası çalıştırılır ve Install ile kurulum başlatılır.

Kurulum tamamlandığında Restart ile sunucu yeniden başlatılır.

Bu şekilde SCOM ortamı için SQL Server 2017 kurulumu tamamlanmış olur.


SQL Server Reporting Services Kurulumu

SQL Server Reporting Services uygulaması Microsoft Download Center’dan indirilir ve kurulum başlatılır.

Install Reporting Services seçilir.

Choose an edition to install bölümünde kurulumun deneme sürümü olarak mı (deneme süresi 180 gündür) yoksa ürün anahtarı ile mi kurulacağı seçilir. Seçim yapılıp Next ile devam edilir.

Review the license terms bölümünde lisans anlaşması kabul edilir. Accept the license terms seçilir Next ile devam edilir.

Install Database Engine bölümünde rapor sunucusu veritabanı için bir SQL Server Database Engine instance’ına ihtiyaç duyulacağı belirtilmektedir. SCOM sunucusu kurulurken Database Engine için bir instance zaten kurulmuştur. Install Reporting Services only ile sadece reporting services kurulumu yapılacağı belirtilip Next ile edilir.

Specify an install location bölümünde kurulumun yapılacağı dosya yolu seçilir. Install ile kurulum işlemi başlatılır.

Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra SQL Server Reporitng Services yapılandırmaları için Configure Report Server seçilir.

Report Server Connection bölümünde Sunucu Adı ve Report Server Instance seçilir ve Connect ile instance’a bağlanılır.

Sunucu bölümünde Report Service Status’ten servisin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

Service Account bölümünde servisi çalıştıracak hesap bilgileri girilir. Bu bölümde girilecek hesap SCOM’da gerekli yetkilere sahip olmalıdır. Bilgiler girildikten sonra Apply ile uygulanır.

Web Service URL bölümünde Sanal Klasör, IP Addresi, TCP Portu, HTTPS sertifikası HTTPS portu bilgieleri girilir. Eğer HTTP olarak erişim yapılacaksa varsayılan şekilde bırakılabilir. Erişim HTTPS olarak yapılacaksa sertifika ve port bilgileri de girilmelidir. Yapılandırmaların uygulanması için Apply seçilir.

Database bölümünde raporlama için kullanılacak veritabanı tanımlanır. Varsayılan olarak herhangi bir veritabanı görünmemektedir. Veritabanı eklemek için Change Database seçilir.

Action bölümünde yeni bir veritabanı oluşturulacağı için Create a new report server database seçilir. Next ile devam edilir.

Database Server bölümünde sunucu adı ve bu sunucuya bağlanacak kullanıcı bilgileri tanımlanır. Örnekte mevcut kullanıcı kullanılarak bağlantı yapılması tercih edilmiştir. Next ile devam edilir.

Database bölümünde oluşturulacak veritabanı bilgileri tanımlanır Next ile devam edilir.

Credentials bölümünde veritabanına bağlanacak kullanıcı hesabı tanımlanır. Service Credentials seçildiğinde servis için tanımlanmış hesap otomatik olarak tanımlanır. Windows Credentials ya da SQL Server Credentials seçilerek farklı kullanıcılarla da bağlantı tanımlanabilir. Next ile devam edilir.

Summary bölümünde yapılandırmalar kontrol edilir. Next ile veritabanı oluşturma işlemi başlatılır.

Veritabanı oluşturma işlemi tamamlandığında Finish ile bitirilir.

Web Portal URL bölümünde tarayıcı üzerinden raporlara erişim için bağlantı tanımlanır. Bu bölümde Virtual Directory bölümüne verilen isim tarayıcı üzerinden raporlara bağlantı yapılırken kullanılacak bağlantıyı belirlenir. Apply ile tanımlama işlemi tamamlanır.

Tekrar sunucu seçilerek Report Server Veritabanı Adı ve Report Server Modu kontrol edildikten sonra Exit ile yapılandırma işlemi tamamlanır.

Böylece SCOM kurulumu için tüm öngereksinimler karşılanmış olur.

Faydalı olması dileğiyle…

SCOM 2022 Kurulumu – Öngereksinimlerin Karşılanması” için bir yorum

Bir Cevap Yazın