SCCM 2103 Yenilikleri

Bu makalemde SCCM 2103 ile gelen yeniliklerden bahsedeceğim.

System Center Configuration Manager 2103 Güncelleştirmesi, 1910 ve sonrası sürümleri çalıştıran önceden yüklenmiş siteler için konsol içi bir güncelleştirme olarak uygulanabilir. Ayrıca bu sürüm yeni bir site kurulurken de temel sürüm olarak kullanılabilmektedir.

Yeni Configuration Manager özelliklerinden tam olarak faydalanılabilmesi için güncelleştirme sonrası ajanların güncel sürüme yükseltilmesi gerekmektedir.


MICROSOFT ENDPOINT MANAGER KİRACI EKLENTİSİ

Microsoft Endpoint Manager Yönetim Merkezindeki Bir Cihaz İçin Tüm Uygulamaların Görüntülenmesi

Microsoft Endpoint Manager yönetim merkezindeki kiracıya bağlı bir cihaz için Uygulamalar görünümü bu sürüm itibariyle Configuration Manager’dan daha fazla uygulama göstermektedir. Görüntülenen uygulamalar şunları içerir:

 • Cihaza dağıtıldı
 • Cihazda oturum açmış bir kullanıcıya, cihazın birincil kullanıcısına ve kullanıcı için önceden yüklenmiş uygulamalara dağıtılır

Bir yöneticinin cihazda bu uygulama için bir isteği onaylaması gerekir seçeneğinin, uygulamaların yönetici merkezinde listelenmesi için bu sürüm itibariyle cihazda kullanılabilir dağıtımda ayarlanması gerekmez. Bu iyileştirme, bir cihazda uygulama yüklemelerinin ne zaman gerçekleşmesinin beklendiğinin incelemenmesine olanak tanır.

Antivirüs Politikası Hariç Tutmaların Birleştirilmesi

Kiracıya bağlı bir cihaz için iki veya daha fazla virüsten koruma ilkesi bağlandığında, virüsten koruma dışlamaları için ayarlar istemciye uygulanmadan önce birleştirilir. Bu değişiklik, istemcinin her ilkede tanımlanan dışlamaları almasıyla sonuçlanır ve virüsten koruma dışlamalarının daha ayrıntılı denetimine olanak tanır.

Kullanıcı Keşfi Önkoşul Basitleştirmesi

Microsoft Endpoint Manager yönetim merkezindeki kiracı ekleme özelliklerine erişen kullanıcı hesapları için keşif ön koşulu basitleştirildi. Karma kimliğin, her ikisi yerine aşağıdaki bulma yöntemlerinden biri tarafından keşfedilmesi gerekir:

 • Azure Active Directory kullanıcı keşfi
 • Active Directory kullanıcı keşfi

Uygulama Detayları

Kiracı ekleme etkinleştirildiğinde, uygulama durumu Başarısız ise Microsoft Endpoint Manager yönetim merkezindeki uygulamalar bölmesi bir Hata Açıklaması gösterecektir.


SİTE ALTYAPISI

Yeni Önkoşul Kontrolleri

2103 sürümü yüklediğinde veya güncellendiğinde, birkaç yeni uyarı önkoşul kontrolleri vardır.

Sitenin Yalnızca HTTPS veya Geliştirilmiş HTTP İçin Etkinleştirilmesi

Site, gelişmiş HTTP olmadan HTTP iletişimine izin verecek şekilde yapılandırılmışsa bu uyarı görülür. İstemci iletişimlerinin güvenliğini artırmak için gelecekte Configuration Manager, HTTPS iletişimine veya gelişmiş HTTP’ye ihtiyaç duyacaktır. Siteyi yalnızca HTTPS için yapılandırmayı veya HTTP site sistemleri için Configuration Manager tarafından oluşturulan sertifikaların kullanılması planlanır.

Kullanımdan Kaldırılan Azure İzleyici Bağlayıcısı

Müşteriler iş yüklerinin çoğunu buluta kaydırdıkça yerel Azure İzleyici günlük sorgu gruplarının geniş çapta benimsendiği görülmektedir. Bu nedenle, Kasım 2020’den itibaren, koleksiyonları Azure İzleyici ile eşitlemeye yönelik Configuration Manager özelliği kullanımdan kaldırıldı. Bu sürüme güncelleştirme yapıldığında bu kontrol, Azure İzleyici için Log Analytics bağlayıcısının varlığı hakkında uyarır (Bu özellik, Azure Hizmetleri sihirbazında OMS Bağlayıcısı olarak adlandırılır). Bu bağlayıcı kullanımdan kaldırılmıştır ve gelecekteki bir sürümde üründen kaldırılacaktır. Kaldırılma işlemi tamamlandığında, bu kontrol, yükseltmeyi engelleyen bir hata olacaktır.

SQL Server Express Sürümü

SQL Server Express sürümünü kullanan ikincil bir site varsa, bu denetim, sürümün hizmet paketi 2 (13.0.5026.0) ile SQL Server 2016’dan daha eski olup olmadığı konusunda uyarır. Microsoft, SQL Server Express’in güncel tutulmasını önerir.

Organizational Unit’lerin (OU) Active Directory Kullanıcı Kullanıcı Keşfinden Hariç Tutulmasına İzin Verilmesi

Bu sürüm itibariyle Organizational Unit’ler (OU) kullanıcı keşfinden hariç tutulabilir.


KOLEKSİYONLAR

Koleksiyon İlişkileri Görüntüleyicisindeki İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle, koleksiyonlar arasındaki bağımlılık ilişkileri grafik biçiminde görüntülenebilir. Bir koleksiyon için ilişkiler, biri bağımlılar için diğeri bağımlılıklar için olmak üzere iki hiyerarşik ağaç olarak sunulmuştur. Bu sürümde, hem ebeveyn hem de alt ilişkileri tek bir grafikte görüntülenebilir. Bu değişiklik, bir koleksiyonun tüm ilişkilerine bir kerede genel bir bakışın hızlı bir şekilde görüntülenmesine ve ardından belirli ilgili koleksiyonlara inilmesine olanak tanır. Ayrıca bu sürüm diğer filtreleme ve gezinme iyileştirmelerini de içerir.

Sorgu Önizlemesinde İyileştirmeler

Bu sürüm itibariyle koleksiyon sorgusu önizlemesi kullanılırken daha fazla seçenek mevcuttur. Koleksiyon sorgularının önizlemesi için aşağıdaki iyileştirmeler yapılmıştır:

 • Döndürülen satır sayısını sınırlanması
  • Limit 1 ile 10.000 satır arasında olabilir. Varsayılan 5000 satırdır.
 • Sonuç kümesinden yinelenen satırların çıkarılması
  • Yinelenen satırları atla seçeneği seçilmezse, orijinal sorgu ifadesi, sorgu farklı kelimesini içerse bile olduğu gibi yürütülür.
  • Yinelenen satırları atla seçeneği belirlendiğinde, sorgu zaten farklı kelimesini içeriyorsa, sorgu olduğu gibi çalışır. Sorgu, farklı kelimesini içermediğinde, önizleme için sorguya eklenir (geçersiz kılma anlamına gelir).
 • Döndürülen satır sayısı ve geçen süre gibi sorgu önizleme istatistiklerinin gözden geçirilmesi

Koleksiyon Değerlendirme Görünümündeki İyileştirmeler

Koleksiyon değerlendirme görünümünde aşağıdaki iyileştirmeler yapılmıştır:

 • Merkezi yönetim sitesi (CAS) bu sürüm itibariyle hiyerarşideki tüm birincil siteler için koleksiyon değerlendirme durumunun bir özeti gösterilir
 • Koleksiyon değerlendirme durumu kuyruğundan bir koleksiyonun detayına geçiş
 • Koleksiyon değerlendirme sayfasından metnin panoya kopyalanması
 • Koleksiyon değerlendirme istatistikleri sayfası için yenileme aralığının yapılandırılması

YAZILIM MERKEZİ

Yazılım Merkezi İçin Ön Plan Renginin Değiştirilmesi

Yazılım Merkezi, kuruluşun markasını desteklemek için markalamanın özelleştirilmesi için mevcut durumda çeşitli kontroller sağlamaktadır. Bazı müşteriler için marka rengi, seçilen bir öğe için varsayılan beyaz yazı tipi rengiyle iyi çalışmaz. Bu müşterileri daha iyi desteklemek ve erişilebilirliği geliştirmek için bu sürüm itibariyle ön plan yazı tipi için özel bir renk yapılandırılabilir.

Yazılım Merkezi Özel Sekmeleriyle İyileştirilmiş Kullanıcı Deneyimi ve Güvenlik

Sürüm 1906’dan itibaren, Yazılım Merkezi’ne en fazla beş özel sekme eklenebilmektedir. Bu özel sekmeler, kullanıcılara yaygın web uygulamalarına ve diğer sitelere kolay erişim sağlanmasına olanak tanır. Eski sürümlerde, Yazılım Merkezi web sitelerini görüntülemek için Windows’un yerleşik Internet Explorer tarayıcı denetimi kullanılmaktaydı. Bu sürüm itibariyle, Yazılım Merkezi, Microsoft Edge WebView2 tarayıcı denetimini kullanabilir. WebView2 tarayıcı kontrolü, gelişmiş güvenlik ve kullanıcı deneyimi sağlar.


UYGULAMA YÖNETİMİ

Uygulama Dağıtımlarını Devre Dışı Bırak

Bu sürüm itibariyle uygulama dağıtımları devre dışı bırakılabilir. Diğer nesneler zaten benzer davranışlara sahiptir:

 • Yazılım güncelleme dağıtımları: Dağıtımın devre dışı bırakılması
 • Aşamalı dağıtımlar: Aşamanın askıya alınması
 • Paket: Programın devre dışı bırakılması
 • Görev dizisi: Görev dizisinin devre dışı bırakılması
 • Yapılandırma temel çizgisi: Temel çizginin devre dışı bırakılması

Cihaz tabanlı dağıtımlar için, dağıtım veya nesne devre dışı bırakıldığında, Bilgisayar İlkesini İndirmek için istemci bildirim eylemi kullanılabilir. Bu eylem, müşteriye derhal politikasını siteden güncellemesini söyler. Dağıtım henüz başlamadıysa, istemci, nesnenin artık devre dışı bırakıldığına ilişkin güncelleştirilmiş ilkeyi alır.


İŞLETİM SİSTEMİ DAĞITIMI

Windows 10 Hizmet Panosu Değişiklikleri

Daha alakalı hale getirmek için Windows 10 Hizmet panosunu basitleştirilmiştir. Yeni Kalite Güncelleme Sürümleri tablosu, cihazlar genelinde Windows 10’un ilk beş revizyonunu görüntüler. En Son Özellik Güncelleme tablosu, en son özellik güncellemesini yükleyen cihazların sayısını gösterir. Windows 10 ana sürümlerinin dağıtımını gösteren Windows 10 Kullanım tablosu, Özellik Güncelleme Sürümleri olarak yeniden adlandırılmıştır. Servis planı ve Windows 10 halka bilgileri kontrol panelinden kaldırılmıştır.

Görev Dizisiyle Bir Özellik Güncelleştirmesi Dağıtımı

Bu sürüm itibariyle bir görev dizisiyle dağıtılan bir özellik güncellemesi kullanılarak bir istemcinin Windows işletim sistemi yükseltilebilir. Bu entegrasyon, Windows hizmetinin basitliğini görev dizilerinin esnekliğiyle birleştirir. Servis, yazılım güncelleme noktası aracılığıyla senkronize edilen içerik kullanılır. Bu işlem, Windows’u yükseltmek için standart bir görev dizisiyle kullanılan Windows görüntü içeriğini manuel olarak alma, içe aktarma ve koruma ihtiyacını basitleştirir. Servis ESD dosyasının boyutu genellikle OS yükseltme paketinden ve WIM görüntü dosyasından daha küçüktür. Dinamik Güncelleme ve Teslimat Optimizasyonu gibi Windows özellikleri de kullanılabilir. Bu tür bir görev dizisi, desteği ARM64 cihazlarında Windows 10’a kadar genişletir.

Görev Dizisi Hatasının Daha Fazla Kontrol Ayrıntısı Göstermesi

Görev dizisi ilerlemesi bu sürüm itibariyle hazırlık kontrolleri hakkında daha fazla bilgi görüntüleyebilir. İstemci, Hazırlığı kontrol et görev dizisi adımında yapılandırılan gereksinimleri karşılamadığı için bir görev dizisi başarısız olursa, kullanıcı başarısız olan ön koşullar hakkında daha fazla ayrıntı görebilir.

Kullanıcı Durumunu Yakalamak ve Geri Yüklemek İçin Şifreleme Algoritması

Kullanıcı Durumunu Yakalama ve Kullanıcı Durumunu Geri Yükleme görev dizisi adımları her zaman USMT durum deposunu şifreler. Önceden, Configuration Manager USMT’yi 3DES algoritmasını kullanacak şekilde yapılandırmaktaydı. Bu sürümden itibaren, her iki adım da artık desteklenen en yüksek şifreleme algoritması olan AES 256‘yı kullanmaktadır.

Önemli: Etkin kullanıcı durumu geçişleri mevcutsa, bu cihazlarda Configuration Manager istemcisi güncellenmeden önce kullanıcı durumununun geri yüklenmesi gerekir. Aksi takdirde, güncellenen istemci, farklı bir şifreleme algoritması kullanmaya çalıştığında kullanıcı durumunu geri yükleyemez.

İşletim Sistemi Dağıtımındaki İyileştirmeler

Bu sürüm, işletim sistemi dağıtımına yönelik aşağıdaki geliştirmeleri içerir:

 • Görev dizisi koşulları artık bir benzeri olmayan işleç içermektedir. Bu operatör, görev dizisi değişken koşulları için geçerlidir. Ayrıca Dinamik Değişkeni Ayarla görev dizisi adımında da kullanılır.
 • Check Readiness görev dizisi adımı artık bölümleri olmayan disklerdeki boş alanı da kontrol eder.
 • Aşağıdaki PowerShell cmdlet’leri artık bir Index parametresine sahiptir:
  • New-CMOperatingSystemImage: Bu cmdlet yeni Index parametresiyle çalıştırıldığında, aynı kaynak klasörde yeni bir tek dizinli görüntü dosyası oluşturur.
  • New-CMOperatingSystemInstaller (diğer adı New-CMOperatingSystemUpgradePackage): Bu cmdlet yeni Index parametresiyle çalıştırıldığında, kaynak klasördeki orijinal görüntü dosyasını tek dizinli bir görüntü dosyasıyla değiştirir.
 • Site veritabanındaki mevcut donanım kimliklerinin listesini almak için aşağıdaki yeni cmdlet’ler kullanılabilir:
  • Get-CMDuplicateHardwareIdGuid
  • Get-CMDuplicateHardwareIdMacAddress

Bu yeni cmdlet’ler, yinelenen kimlikleri eklemek ve kaldırmak için mevcut cmdlet’leri tamamlar.


KORUMA

BitLocker Yönetiminde İyileştirmeler

Sürüm 2010’da, bir bulut yönetimi ağ geçidi (CMG) üzerinden BitLocker ilkeleri yönetilebilir ve kurtarma anahtarları emanet edilebilir. Bu destek birkaç sınırlama içermekteydi. Bu sürüm itibariyle, bir CMG üzerindeki BitLocker yönetim ilkeleri aşağıdaki yetenekleri destekler:

 • Çıkarılabilir sürücüler için kurtarma anahtarları
 • TPM sahibi yetkilendirmesi olarak da bilinen TPM parola karması

Bu sürüm ayrıca aşağıdaki özellikler için destek sağlar:

 • Gelişmiş HTTP
 • Veritabanı kopyası kullanan yönetim noktalarındaki kurtarma hizmeti

YAZILIM GÜNCELLEŞTİRMELERİ

Düzenleme Grupları İçin Onaylanmış Komut Dosyaları

Bu sürüm itibariyle  bir düzenleme grubu için ön ve son komut dosyaları yapılandırılırken önceden onaylanmış komut dosyaları arasından seçim yapılabilir. Düzenleme Grubu Oluşturma Sihirbazı‘nda, Komut Dosyası Seçici adlı yeni bir sayfa görülür. Halihazırda onaylanmış komut dosyaları listesinden ön ve posta komut dosyaları seçilebilir. Yine de komut dosyaları komut dosyası öncesi ve sonrası sayfalara manuel olarak eklenebilir. Ayrıca, Komut Dosyası Seçici‘den önceden doldurulan komut dosyaları da düzenlenebilir.

Yazılım Güncelleştirmeleri İçin Varsayılan Maksimum Çalışma Süresinin Değiştirilmesi

Configuration Manager, yazılım güncellemeleri kategorileri için aşağıdaki maksimum çalıştırma süresini ayarlar:

 • Windows için özellik güncellemeleri: 120 dakika
 • Windows için özellik dışı güncellemeler: 60 dakika
 • Microsoft 365 Uygulamaları için Güncelleştirmeler (Office 365 güncelleştirmeleri): 60 dakika

Üçüncü taraf güncellemeleri gibi bu kategorilerin dışındaki tüm diğer yazılım güncellemelerine maksimum 10 dakikalık çalışma süresi verilmiştir. Bu sürüm itibariyle, güncellemeler için varsayılan maksimum çalışma süresi 10 dakika yerine 60 dakikadır. Yeni maksimum çalışma süresi yalnızca Microsoft Update’ten eşitlenen yeni güncelleştirmeler için geçerli olacaktır. Mevcut güncellemelerde çalışma süresini değiştirmez.

HTTPS İle Yapılandırılmış WSUS Sunucularını Tarayan Cihazlar İçin TLS Sertifikası Sabitleme

Sertifika sabitlemeyi zorunlu kılınarak WSUS’ye karşı HTTPS taramalarının güvenliği daha da arttırılabilir. Bu davranışı tamamen etkinleştirmek için:

 • Yazılım güncelleme noktalarınızın TLS/SSL kullanacak şekilde yapılandırıldığından emin olun
 • WSUS sunucuların sertifikalarını, istemcilerdeki yeni WindowsServerUpdateServices sertifika deposuna ekleyin
 • Güncelleştirmeleri algılamak için Windows Update istemcisi için TLS sertifikası sabitlemesini uygula istemci ayarının Evet (varsayılan) olarak ayarlandığını doğrulayın

COMMUNITY HUB

Community Hub’dan Power BI Rapor Şablonlarının İndirilmesi

Bu sürüm itibariyle Community Hub, Power BI rapor şablonu dosyalarına katkıda bulunmayı ve indirmeyi desteklemektedir. Bu entegrasyon, yöneticilerin Power BI raporlarını kolayca paylaşmasına ve yeniden kullanmasına olanak tanır. Power BI rapor şablonuna katkıda bulunma ve indirme, Configuration Manager’ın mevcut sürümleri için de mevcuttur.

Community Hub’dan Yapılandırma Öğelerinin ve Yapılandırma Temellerinin İndirilmesi

Bu sürüm itibariyle Community Hub’dan yapılandırma öğeleri ve yapılandırma temelleri indirilebilir.

Community Hub’da Paylaşılan En Popüler Sorgulara CMPivot’tan Erişim

Bu sürüm itibariyle Community Hub’da paylaşılan en önemli CMPivot sorgularına şirket içi CMPivot’tan erişilebilir. CMPivot kullanıcıları, daha geniş topluluk tarafından paylaşılan önceden oluşturulmuş CMPivot sorgularından yararlanarak daha geniş bir sorgu yelpazesine erişim elde eder. Şirket içi CMPivot, COmmunity Hub’a erişir ve en çok indirilen CMPivot sorgularının bir listesini döndürür. Kullanıcılar en önemli sorguları inceleyebilir, özelleştirebilir ve ardından isteğe bağlı olarak çalıştırabilir. Bu iyileştirme, bunları oluşturmaya gerek kalmadan anında kullanım için daha geniş bir sorgu seçimi sağlar ve ayrıca gelecekte başvurmak üzere sorguların nasıl oluşturulacağı konusunda bilgi paylaşımına olanak tanır.


CONFIGURATION MANAGER KONSOLU

Konsol Uzantılarının Merkezi Yönetimi

Bu sürüm itibariyle Configuration Manager aşağıdaki avantajlara sahip yeni bir konsol uzantısı stilini desteklemektedir:

 • İkili dosyaları ayrı konsollara manuel olarak yerleştirmek yerine, site için konsol uzantılarının merkezi yönetimi.
 • Konsol uzantılarının farklı uzantı sağlayıcılarından net bir şekilde ayrılması.
 • Yöneticilerin, onları daha güvenli tutmak için ortamda hangi konsol uzantılarının yüklendiği ve kullanıldığı üzerinde daha fazla kontrole sahip olma yeteneği.
 • Yalnızca yeni konsol uzantısı stilinin kullanılmasına izin veren bir hiyerarşi ayarı.

Eski konsol uzantıları stili, daha güvenli ve merkezi olarak yönetilen yeni stil lehine aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmaya başlayabilir.

Raporun Favori Olarak Eklenmesi

Configuration Manager, varsayılan olarak birkaç yüz raporla birlikte gelir ve bu listeye daha fazlası eklenmiş olabilir. Bu sürüm itibariyle sık kullanılan raporları sürekli aramak yerine, bir raporu favori haline getirilebilir. Bu eylem ile rapora yeni Sık Kullanılanlar’dan hızlı bir şekilde erişilebilir.

Ürün Yaşam Döngüsü Panosundaki İyileştirmeler

Bu sürüm ürün yaşam döngüsü panosunda iyileştirmeler içerir.

 • Tercihe göre çizelgelerdeki zaman dilimini özelleştirme
 • Verileri arama, sıralama ve filtreleme
 • Desteğin bittiği veya sona erdiği ve güncellenmesi gereken ürünlere sahip cihazların listesini görüntüleme

DESTEK MERKEZİ

Destek Merkezindeki İyileştirmeler

Destek Merkezi bu sürüm itibariyle aşağıdaki araçlara bölünmüştür:

 • Support Center Client Data Collector: Support Center Viewer’da görüntülemek için bir cihazdan veri toplar. Bu ayrı araç, seçilen verileri toplamak için mevcut Destek Merkezi eylemini kapsar.
 • Destek Merkezi İstemci Araçları: Seçili verileri topla dışındaki diğer Destek Merkezi sorun giderme işlevi.

Aşağıdaki araçlar hâlâ Destek Merkezi’nin bir parçasıdır:

 • Destek Merkezi Görüntüleyicisi
 • OneTrace Destek Merkezi
 • Destek Merkezi Günlük Dosyası Görüntüleyicisi

Atlama Listeleri İçin OneTrace Desteği

Destek Merkezi OneTrace bu sürüm itibariyle en son açılan dosyalar için atlama listelerini destekler. Atlama listeleri, daha önce açılmış dosyalara hızla gidilmesini sağlar, böylece daha hızlı çalışılabilir. OneTrace’te son dosyaları açmanın artık üç yöntemi vardır:

 • Windows görev çubuğu atlama listesi
 • Windows Başlat menüsü en son açılan liste
 • OneTrace’de Dosya menüsünden veya Son açılan sekmesi

POWERSHELL

Bu sürüm itibariyle ConfigurationManager PowerShell modülü, Microsoft .NET sürüm 4.7.2 veya sonraki bir sürümünü gerektirir.

Güncellenebilir PowerShell Yardımı İle İlgili Bilinen Sorun

2010 sürümünden başlayarak, Configuration Manager PowerShell modülü için en son bilgileri indirmek için Update-Help cmdlet’i kullanılabilir. Sürüm 2103’ün yayımlanmasıyla birlikte güncellenebilir içeriğin yapılandırılma ve yayınlanma biçimindeki bir değişiklik nedeniyle, Sürüm 2010 sitesinde Update-Help’i kullanmamalısınız. Site 2103 sürümüne güncellendikten sonra yerel yardım içeriği güncellenmelidir. Cmdlet, 2010 konsolunda içeriği başarıyla indirir, ancak Get-Help yalnızca varsayılan kullanım bilgilerini döndürür. Sürüm 2103’ün yayımlanmasından önce, Update-Help bir sürüm 2010 sitesiyle kullanıldıysa, bu sürüm itibariyle Get-Help kullanılmaya devam edilebilir.


KULLANIMDAN KALDIRILAN ÖZELLİKLER

Aşağıdaki özellikler bu sürümden itibaren kullanımdan kaldırılmıştır.

 • Microsoft Edge eski tarayıcı profilleri.
 • Şirket kaynak erişimi için aşağıdaki uyumluluk ayarları:
  • Sertifika profilleri
  • VPN profilleri
  • Wi-Fi profilleri
  • İş için Windows Hello ayarları
  • E-posta profilleri

Bu kullanımdan kaldırma, ortak yönetim kaynak erişim iş yükünü içerir. Kaynak erişim profillerini dağıtmak için Microsoft Intune kullanılabilir.

 • HTTP istemci iletişimine izin veren siteler. Sitenin HTTPS veya Gelişmiş HTTP için yapılandırılması gerekir.

Faydalı olması dileğiyle…

Kaynak : Microsoft

Bir Cevap Yazın